Kontakty

PhDr. Juraj Bartík, PhD.

riaditeľ
sídlo:      Žižkova 12
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    juraj.bartik@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 277
mobil:    +421 904 537 506
voip:       291 207
fax:        +421 2 544 16 034

Mgr. Radoslav Čambal, PhD.

zástupca
sídlo:       Žižkova 12
               P. O. Box 13
               810 06 Bratislava
e-mail:    radoslav.cambal@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 216
voip:       291216


Kontakt:
e-mail:  archeolog@snm.sk; prezentacne.oddelenie.am@snm.sk
telefón: +421 2 59 207 218, +421 2 59 207 245
web:     www.snm.sk 

Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:
SNM-Archeologické múzeum
Žižkova ul. 12
(Vchod do múzea - Žižkova 16)
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16