Lektoráty

Archeologické múzeum poskytuje odborné lektorské služby, doplnené premietaním videofilmov s archeologickou tematikou, a konzultácie odborných pracovníkov pre verejnosť.


PONUKA LEKTORSKÝCH SPRIEVODOV

Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave 

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie 
september  2016 – december 2017
Výklad na výstave, ktorá prezentuje vyše tisíc predmetov egyptských, antických (gréckych a rímskych), ďalej z praveku až stredoveku.
Trvanie programu: 30 minút 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20 
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis 

Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie 
september 2016 – december 2017 
Trvanie programu: 30 minút 
Výklad na výstave, ktorá prezentuje dejiny stavebnej keramiky a jej výroby od počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie na našom území. 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20 
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis 
 
Skanzen – slovanská chata 

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie 
apríl 2017 - október 2017 
Trvanie programu: 20 minút 
Výklad o spôsobe života našich slovanských predkov. 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 15 
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis  

Kontakt

PhDr. Vladimír Turčan 

mail:     prezentacne.oddelenie.am@snm.sk 
telefón: +421 2 20 491 271 
mobil:   0903 394 260

TVORIVÉ DIELNE PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY

Ponúkame Vám lektorovanú prehliadku expozícii múzea prispôsobenej veku školskej skupiny + tvorivé dielne na rôzne témy spojené s prezentáciou.

TVORIVÉ DIELNE K OBDOBIU PRAVEK:

- TVORBA: Maľovanie zvierat na kamene podobné ako na nástenných maľbách – jaskyňa Lascaux, Altamira... + vyrobíme plagát pre celú triedu

- TVORBA: Výroba drôtených šperkov napodobňujúcich šperky z doby bronzovej

- TVORBA: Výroba napodobenín bratislavských keltských mincí

TVORIVÉ DIELNE K OBDOBIU STAROVEK

- TVORBA: Výroba napodobenín rímskych mincí

- TVORBA: Výroba posmrtnej masky (Tutanchamon)

- TVORBA: Výroba ručného papiera + kreslenie napodobeniny starovekej mapy

TVORIVÉ DIELNE K OBDOBIU VEĽKÁ MORAVA A STREDOVEK

- TVORBA: Tvarovanie tehly z hliny

- TVORBA: Výroba ručného papiera z novín + kreslenie zobrazenia Konštantína a Metoda

Dĺžka prehliadky, prezentácia, prípadne krátky film + tvorivá časť trvajú spolu cca 2 hodiny (čas možno upraviť podľa potreby, minimálne však 1 hodina)

Tvorivé dielne treba nahlasovať v dostatočnom predstihu, aspoň 2 týždne pred plánovanou návštevou, lebo si vyžadujú prípravu materiálu.

Ak neviete odhadnúť, čo by Vaše deti mohli zvládnuť, alebo máte špeciálne požiadavky, obráťte sa na nás a poradíme Vám, alebo sa pokúsime vytvoriť Vám program na mieru.

KONTAKT:

Mgr. Anna Bajanová

anna.bajanova@snm.sk