Lektoráty


Archeologické múzeum poskytuje odborné lektorské služby, doplnené premietaním videofilmov s archeologickou tematikou, a konzultácie odborných pracovníkov pre verejnosť. 

Ponuka lektorských sprievodov

Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave 

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie 
september  2016 – december 2017
Výklad na výstave, ktorá prezentuje vyše tisíc predmetov egyptských, antických (gréckych a rímskych), ďalej z praveku až stredoveku.
Trvanie programu: 30 minút 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20 
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis 

Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie 
september 2016 – december 2017 
Trvanie programu: 30 minút 
Výklad na výstave, ktorá prezentuje dejiny stavebnej keramiky a jej výroby od počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie na našom území. 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20 
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis 

Skanzen – slovanská chata 

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie 
apríl 2017 - október 2017 
Trvanie programu: 20 minút 
Výklad o spôsobe života našich slovanských predkov. 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 15 
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis  

Kontakt
PhDr. Vladimír Turčan 
mail:     prezentacne.oddelenie.am@snm.sk 
telefón: +421 2 20 491 271 
mobil:   0903 394 260 

Tvorivé dielne pre školské skupiny
Ponúkame Vám lektorovanú prehliadku expozícii múzea prispôsobenej veku školskej skupiny + tvorivé dielne na rôzne témy spojené s prezentáciou.

Tvorivé dielne k obdobiu pravek: 
- Tvorba: Maľovanie zvierat na kamene podobné ako na nástenných maľbách – jaskyňa Lascaux, Altamira... + vyrobíme plagát pre celú triedu
- Tvorba: Výroba drôtených šperkov napodobňujúcich šperky z doby bronzovej
- Tvorba: Výroba napodobenín bratislavských keltských mincí 

Tvorivé dielne k obdobiu starovek  
- Tvorba: Výroba napodobenín rímskych mincí
- Tvorba: Výroba posmrtnej masky (Tutanchamon)
- Tvorba: Výroba ručného papiera + kreslenie napodobeniny starovekej mapy

Tvorivé dielne k obdobiu Veľká Morava a stredovek:
- Tvorba: Tvarovanie tehly z hliny
- Tvorba: Výroba ručného papiera z novín + kreslenie zobrazenia Konštantína a Metoda

Dĺžka prehliadky, prezentácia, prípadne krátky film + tvorivá časť trvajú spolu cca 2 hodiny (čas možno upraviť podľa potreby, minimálne však 1 hodina)

Tvorivé dielne treba nahlasovať v dostatočnom predstihu, aspoň 2 týždne pred plánovanou návštevou, lebo si vyžadujú prípravu materiálu.

Ak neviete odhadnúť, čo by Vaše deti mohli zvládnuť, alebo máte špeciálne požiadavky, obráťte sa na nás a poradíme Vám, alebo sa pokúsime vytvoriť Vám program na mieru.

Kontakt
Mgr. Anna Bajanová
anna.bajanova@snm.sk