Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Oznamujeme návštevníkom: že v dňoch 4. 4. - 19. 5. 2017 bude SNM - Archeologické múzeum z technických príčin zatvorené.


SNM-Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul.12 v Bratislave.

Aktuálne výstavy:
Umelecké remeslo - od praveku po súčastnosť
Nové prírastky SNM-AM
Prezentácia reštaurovaného kamenného románskeho oblúku z Bíne

Viac info:
E-mail: archeolog@snm.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Turčan
Web: www.snm.sk
Facebook: SNM-Archeologické-múzeum-Bratislava-127738470641212

» viac o múzeu