Podujatia


 Diskusný večer s Ústavom pamäti národa
21. august 2018 (utorok)
Čas a miesto upresníme
Diskusia k udalostiam 21. 8. 1968, keď vstúpili vojská Varšavskej zmluvy do Československa.

Ikonické diela modernej slovenskej architektúry
24. október 2018 (streda) o 18:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. je slovenský architekt, pôsobiaci v oblasti dejín architektúry 20. storočia. Je autorom viacerých článkov a publikácií, pôsobí aj ako pedagóg na FA STU v Bratislave a FA ČVUT v Prahe. Vo svojej prednáške sa zameria na najlepšie stavby zo slovenskej modernej architektúry.

Viac informácií o výstave a podujatiach:
www.snm.sk/historicke-muzeum
http://cesko-slovensko.eu/

Registrácia na sprievodné podujatia: hradpodujatia@gmail.com