OZNAM

Oznamujeme, že vo štvrtok 22.02. 2018 bude SNM - Historické múzeum počas celého dňa a areál Bratislavského hradu do 17.00 ZATVORENÉ z dôvodu organizovania Národného konventu, podujatia NR SR.

On 22nd of February 2018 SNM - Museum of History is CLOSED. Bratislava Castle areal will be closed until 5pm.




Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť.

Múzeum buduje, spravuje a spracováva aj numizmatickú zbierku a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov. Formou výstav tiež prezentuje bohatú históriu Slovenska v zahraničí. Historické múzeum spravuje bohatý fond zbierkových predmetov. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad.

» viac o múzeu