Vstupné

Základné vstupné                               7 €

Seniori, študenti, žiaci                       4 €

Rodinné vstupné               

1 dospelý a max. 2 deti      10 €

2 dospelí a max. 3 deti       17 €

Žiaci v školskej skupine                     2 € alebo 2 kultúrne poukazy

Fotografovanie                                   2

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup zdarma.

 

Lektorský sprievod iba na objednávku (min. 5 dní vopred)

v slovenskom jazyku                                          10 € /skupina

v anglickom alebo nemeckom jazyku             15 € /skupina
objednávky: bratislavskyhrad@snm.sk
, tel.: +421 220 483 110, +421 915 993 301
pre bližšie informácie o možnostiach lektorského sprievodu pozrite Lektoráty