Vstupné

 

Základné vstupné       10 €
Seniori, študenti, žiaci     4 €
Rodinné vstupné
1 dospelý a max. 2 deti     
12 €
Rodinné vstupné  
2 dospelí a max. 3 deti      
20 €
Žiaci ZŠ / SŠ v školskej skupine   2 € alebo 2 kultúrne poukazy
Ročná vstupenka 23 €

Držitelia turistickej Bratislava Card majú zľavu 20% zo základného vstupného.
        Viac informácií: https://www.visitbratislava.com/sk/bratislava-card/


Držitelia preukazu ŤZP a deti do 6 rokov majú vstup zdarma.


Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup zdarma. Na pokladni je potrebné si vyzdvihnúť nulový lístok z dôvodu evidencie počtu návštevníkov.

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni, ktorá je na Čestnom nádvorí napravo za sochou Svätopluka.Lektorský sprievod iba na objednávku (min. 5 dní vopred)

v slovenskom jazyku         10 € /skupina
v anglickom alebo nemeckom jazyku             15 € /skupina


Objednávky 

e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk,
tel.:     +421 220 483 110
           +421 915 993 301

Pre bližšie informácie o možnostiach lektorského sprievodu pozrite Lektoráty