Vstupné

 

Základné vstupné       8 €
Seniori, študenti, žiaci     4 €
Rodinné vstupné
1 dospelý a max. 2 deti     
11 €
Rodinné vstupné  
2 dospelí a max. 3 deti      
19 €
Žiaci v školskej skupine   2 € alebo 2 kultúrne poukazy
Ročná vstupenka 23 €

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup zdarma.Lektorský sprievod iba na objednávku (min. 5 dní vopred)

v slovenskom jazyku         10 € /skupina
v anglickom alebo nemeckom jazyku             15 € /skupina


Objednávky 

e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk,
tel.:     +421 220 483 110
           +421 915 993 301

Pre bližšie informácie o možnostiach lektorského sprievodu pozrite Lektoráty