Výskumná činnosť

Zborník SNM-Historického múzea História č. 49

Termín odovzdania príspevkov do 31.3.2012

Požiadavky:
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal presiahnuť 2 AH (72 000 znakov vrátane medzier). K štúdii je potrebné pripojiť krátky abstrakt (cca 700 znakov), päť kľúčových slov, resumé (bude prekladané do anglického jazyka) a osobné údaje o autorovi (bydlisko, zamestnanie, e-mail a telefonický kontakt).


Adresa redakcie:

Slovenské národné múzeum-Historické múzeum
Bratislavský hrad
Vajanského nábrežie 2
P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail:   redakcia.historia@snm.sk
telefón:  +421 33 2451 301