Centrum múzejnej komunikácie


Zuzana Vášáryová
vedúca oddelenia
e-mail:  zuzana.vasaryova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 109

Dagmar Brisudová
PR a marketingová manažérka
e-mail:  dagmar.brisudova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 110

Dominik Hrdý
e-mail: dominik.hrdy@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 238

Tomáš Hollý
e-mail: tomas.holly@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 105

Zuzana Polakovičová
e-mail: zuzana.polakovicova@snm.sk