Centrum múzejnej komunikácie


Zuzana Vášáryová
vedúca oddelenia
e-mail:  zuzana.vasaryova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 109

Dagmar Brisudová
marketingová manažérka
e-mail:  dagmar.brisudova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 110

Ivan Jakubovský
grafik
e-mail: ivan.jakubovsky@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 143

Tomáš Hollý
e-shop SNM, výstavy
e-mail: tomas.holly@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 105

Dominik Hrdý
múzejný pedagóg
e-mail: dominik.hrdy@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 238

Zuzana Polakovičová
online PR 
e-mail: zuzana.polakovicova@snm.sk