Detská univerzita

Slovenské národné múzeum je už štvrtý rok partnerom Divadla Aréna pri organizovaní projektu Detská univerzita Komenského. Pre účastníkov projektu pripravujeme týždenný vzdelávací program, vždy v inom múzeu SNM. Program už tradične vrcholí Veľkou pátracou akciou, kde účastníci pomocou máp a rôznych tvorivých zadaní lúštia tajnú šifru, ktorá ich dovedie k pokladu.