Dlhodobé vzdelávacie programy

Rok vo zvykoch nášho ľudu
september 2011 – jún 2012 
4. ročník ZŠ
dĺžka programu: 90 min.
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, prírodoveda, geografia, slovenský jazyk, regionálna výchova
Program je realizovaný v spolupráci s Centrom voľného času Junior klub v Martine.
Pásmo aktivít, ktoré sa viažu na pracovné činnosti, zvyky a tradície, ktoré sa v minulosti vykonávali počas celého roka a obsahovo nadväzujú na zvyky a tradície výročného obradového cyklu, oboznámenie sa s charakterom múzea a prácou múzejníka

Prímestský detský tábor v Múzeu slovenskej dediny
jeden týždeň v čase júl 2012 – august 2012 
dĺžka programu denne počas týždňa: 9.00 – 15.00 h.
Tábor realizovaný v spolupráci s Centrom voľného času Junior klub v Martine prebieha v týždňových turnusoch s dennou dochádzkou do Múzea slovenskej dediny. Účastníci programu pod vedením lektora majú možnosť oboznámiť sa so spôsobom tradičného bývania, s niektorými tradičnými pracovnými činnosťami (trepanie ľanu, mlátenie cepmi, tkanie a pod.) a so spôsobmi uskladňovania potravín. Formou hier a súťaží aktívne prežijú voľný čas v prostredí expozície MSD. Do programu je zaradená tvorivá dielňa, v ktorej si deti vyrobia výrobok z tradičných materiálov a osvoja si tradičnú výrobnú techniku (maľba na sklo, tkanie na prstoch, výroba handrovej bábiky a pod.).