Cena bez DPH: 3,98 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,98 €
Vložiť do košíka

Acta Judaica Slovaca 12, 2006

Publikácia obsahuje príspevky z medzinárodnej konferencie Otázky a problémy výučby o holokauste.

Obsah

  • VAGO, Raphael: Štúdium holokaustu – moderné historografické a metodologické trendy
  • FATRANOVÁ, Gila: Politické zmeny na Slovensku a ich vplyv na prezentovanie holokaustu
  • MEŠŤAN, Pavol: Obraz žida v národnom vedomí Slovákov
  • BLODIG, Vojtěch: Vzdelávacia činnosť v Pamätníku Terezín
  • BEM, Marek: Pamätné miesto Sobibor
  • FREMAL, Karol: Výučba tragédie židovského obyvateľstva na Slovensku (1938 – 1945) na katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • POLÁKOVÁ,Eva: Možnosti kultúrnej inštitúcie – Múzea židovskej kultúry – pri výchove mládeže k tolerancii. Štruktúra postojov a ich zmena po absolvovaní experimentálneho náučného programu MŽK
  • KUMANOVÁ, Zuzana: Niekoľko poznámok o rómskom holokauste
  • KORIM, Vojtech: Diskriminácia Rómov, represálie a holokaust