Pre radosť od skvelej slovenskej keramikárky

od 23. 1. 2017 do 23. 12. 2017

Poetické darčeky pre radosť z tvorby významnej keramikárky Jitky Petrikovičovej nájdete v Etnografickom múzeu. Zakúpiť si ich môžete vo vestibule múzea.


JITKA PETRIKOVIČOVÁ
(1926, Ostrava – 2012, Martin)

1942-1946 študovala na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Brne. V roku 1950 sa vydala za Jána Petrikoviča a presťahovala sa do Martina. Spočiatku pracovala v Matici slovenskej ako aranžérka, spolupracovala na výskume krojov pre Maticu slovenskú, v Lilgovskej dielni v Martine realizovala autorské modrotlačové návrhy. Od roku 1955 sa začala naplno venovať autorskej keramickej tvorbe – jej práce sa predávali cez TVAR, DIELO a v 70. rokoch 20. storočia vytvárala návrhy pre podnik Turčan v Martine.

Keramická tvorba autorky sa vyvíjala od jednoduchých foriem ovplyvnených dizajnom 60. rokov 20. storočia až k čoraz prepracovanejším a tematicky náročnejším dielam. Od 70. rokov 20. storočia je tvorba Jitky Petrikovičovej veľmi špecifická. Vychádza z točeného džbankárskeho tvaru, z ktorého vytvára nové kompozičné skladby – používala celé tvary, rozrezané polovičky, kombinovala glazúry a plochy nepokrytého črepu, motív stekania glazúr. Autorka sa v tvorbe cyklicky vracala k obľúbeným námetom a tvarom, ktoré ďalej poeticky a obsahovo rozvíjala. Okrem voľnej tvorby si našla autorka čas, aby realizovala malé dielka ako darčeky pre „radosť".