Generálny riaditeľ SNM


Mgr. Branislav Panis

Sídlo:
Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava

e-mail: branislav.panis@snm.sk
telefón: +421 2 20 469 114
voip: 269114