Štatutárny orgán – generálny riaditeľ SNM

Mgr. Branislav Panis

sídlo:      Vajanského nábrežie 2
                P. O. BOX 13
                810 06 Bratislava
e-mail:    branislav.panis@snm.sk
telefón:  +421 2 20 469 114
voip:        269114