Generálny riaditeľ SNM


Mgr. Branislav Panis

sídlo:     Vajanského nábrežie 2
             P. O. BOX 13
             810 06 Bratislava
e-mail:   branislav.panis@snm.sk
telefón:  +421 2 20 469 114
voip:      269114