Aktuálne výstavy

 

1 | 2 z 2

ďalšia >   posledná »

 

Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha

Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha od 5. 12. 2017 do 18. 3. 2018

Výstava je zavŕšením kultúrnych aktivít, ktorými si verejnosť v tomto roku pripomínala 500. výročie ukončenia prác na hlavnom oltári v chráme sv. Jakuba v Levoči. Predstavuje osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho...

 

Reklama a obchod 1918-1948

Reklama a obchod 1918-1948 od 18. 7. 2017

Slovo reklama pochádza z fr. réclame, od fr. réclamér vo význame pripomínať, upozorňovať, doslova "opakovane volať" a aj táto výstava v tomto význame slovachce pripomenúť počiatky reklamy po rozpade Rakúsko-Uhorska...

 

Kelti z Bratislavy

Kelti z Bratislavy od 15. 12. 2016 do 29. 4. 2018

Pre veľký záujem bude výstava predĺžená do 29. 04. 2018. Slávnostné otvorenie výstavy Po úspechu výstavy „Etruskovia z Perugie", ktorú v Bratislavskom hrade pred viac ako rokom navštívilo cez 30 000 návštevníkov,...

 

Dejiny Slovenska

Dejiny Slovenska od 12. 2. 2016

Z najstarších období prítomnosti človeka na slovenskom území nemáme žiadne písomné správy. Jediným svedectvom ich života sú archeologické a antropologické nálezy. Tie dokazujú, že prví ľudia sa tu usídlili už pred...

 

Obrazáreň Bratislavského hradu

Obrazáreň Bratislavského hradu od 8. 10. 2014

Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovenského národného múzea - Historického múzea a ďalších múzeí SNM. Medzi skvosty vystavených diel patria aj tapisérie Príbeh o Ester...

 

 

1 | 2 z 2

ďalšia >   posledná »