100 rokov Československa v našej škole "Rozprávame rodinné príbehy"

od 7. 9. 2017 do 31. 1. 2018


Na základe Memoranda o spolupraci medzi Národním múzeom v Prahe a Slovenským národným múzeom v Bratislave, podpísanom v septembri 2016, sa pripravuje zaujímavý výstavný projekt k 100. výročiu založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Výstava predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt samostatného Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov štátu. Ide o priblíženie dejín Československa s prihliadnutím na česko-slovenské vzťahy na pozadí niekoľkých tém, zachytávajúcich všetky aspekty života ľudí v priestore bývalého Československa. Sprievodcami výstavy budú konkrétne rodíny so svojimi osudmi v priebehu celého 20. storočia, s ktorými sa návštevníci môžu identifikovať.

Vzdelávacia aktivita ZŠ a SŠ - súťaž

Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili v rámci pripravovanej spoločnej Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy jedinečný súťažný vzdelávací projekt

100 rokov Československa v našej škole
      "Rozprávame rodinné príbehy"

Žiaci budú odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ako aj osudy ich majiteľov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či medzi známymi zistia zaujímavé informácie o tom, ako sa vtedy žilo a odhalia takmer zabudnuté rodinné príhody. Výsledky svojho bádania potom predstavia na výstave usporiadanej priamo vo svojej škole. Porota zložená z členov autorského tímu Česko-slovenskej a Slovensko českej výstavy vyberie zo školských kolektívov zapojených do súťaže víťazov. Výhrou je dvojdňový zájazd so zaujímavým programom na Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu do Bratislavy. Výsledné fotografie školskej výstavy s krátkou anotáciou školy nahrajú na webové stránky Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy do 31. januára 2018.

Prihlášky do súťaže posielajte najneskôr do 30. novembra 2017.

Ako prihlásiť svoju školu?

Materiály pre pedagógov k výučbe na ZŠ a SŠ (prípadne MŠ) do medzinárodnej súťaže:

100 rokov Československa v našej škole
      "Rozprávame rodinné príbehy"

Výzva (PDF, 191,2 kB)
Plagát (PDF, 312,3 kB)
Prihláška (PDF, 178,2 kB)
Metodický materiál (PDF, 938,7 kB)
Súhlas pamätníka / respondenta (PDF, 187,9 kB)

Viac informácií o výstavnom projekte
100 rokov od vzniku Československa
Národní muzeum a Slovenské národní muzeum uzavřelo Memorandum o spolupráci
Stretnutie ministrov kultúry Slovenskej a Českej republiky v Bratislave 
Rodino, vyprávěj! Nový projekt pro školy odhalí, jak se žilo v Československu