Dotyk s dielom Majstra Pavla

22. 1. 2018


Sprievodné podujatie k výstave Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha

Dotyk s dielom Majstra Pavla
Prezentácia činnosti Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

spojená s uvedením knihy pre nevidiacich predstavujúcej najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla – hlavný oltár v Chráme sv. Jakuba v Levoči, sa uskutoční dňa 22. 01. 2018 o 15:30 h na Bratislavskom hrade / 3. poschodie.

V pondelok 22.1.2018 o 15.30 sa v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade uskutoční podujatie, na ktorom predstaví svoju činnosť Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pracovníci knižnice predstavia návštevníkom podujatia, prácu a služby Oddelenia knižnično-informačných služieb a Oddelenia redakcie, produkty a služby Oddelenia tlače a expedície a Oddelenia zvukových štúdií. Zaujímavé informácie ako pracovať s ľuďmi so špeciálnymi potrebami – nevidiacimi a slabozrakými sú prínosné predovšetkým pre pracovníkov múzeí, galérií, knižníc a ostatných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.
Súčasťou podujatia je uvedenie unikátnej knihy pre nevidiacich, ktorá predstavuje najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla – hlavný oltár v Chráme sv. Jakuba v Levoči.
Zároveň si návštevníci budú môcť prezrieť výstavu Majster Pavol z Levoče - Ruky a zlato v službe ducha v SNM- Historickom múzeuna Bratislavskom hrade. Súčasťou výstavy je hmatová línia pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov múzea. Návštevníci sa tak priamo môžu dotknúť kópií vybraných diel Majstra Pavla
a hmatom preskúmať jedinečnosť jeho tvorby. Na podujatie je vstup voľný.

Československo - v dobrom aj v zlom?
Prednáša prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

27. jún 2018 (streda) o 17:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Za akých podmienok vzniklo Československo? Aké udalosti tomu predchádzali? Aké boli alternatívy? Aké boli prvé kroky štátu a čo spôsobili z hľadiska česko-slovenských vzťahov? Čo nám dal a prípadne aj vzal tento štát? Aký je jeho odkaz pre našu historickú pamäť?
Na tieto i ďalšie otázky bude hľadať odpovede Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., slovenský historik, pôsobiaci na FF UK v Bratislave a v HÚ SAV. Je odborníkom na hospodárske, sociálne a politické dejiny tzv. dlhého 19. storočia. Vo svojej prednáške sa zameria na česko-slovenské vzťahy, na ich históriu, vývoj a súčasnosť.

Vedomostný kvíz s Jánom Gorduličom o Československu
11. júl 2018 (streda) o 18:00

Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Tímy s maximálne 4 členmi sa prihlasujú na hradpodujatia@gmail.com
Príďte si preveriť svoje vedomosti o Československu. Hovorí vám niečo Martinská deklarácia, Vianočná dohoda alebo Pražská jar? Prihláste sa a získajte pekné ceny.
Vstupné: 2 €

Letný táborový deň v SNM - Historickom múzeu na tému Československo
9. august 2018 (štvrtok) od 8:30 do 17:00
Cena: 20 eur
Letný tábor na Bratislavskom hrade, ktorý sa bude niesť v znamení Československa. Svoje deti môžete prihlásiť na hradpodujatia@gmail.com. Viac informácií a kompletný program tábora nájdete na http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka.

Diskusný večer s Ústavom pamäti národa
21. august 2018 (utorok)
Čas a miesto upresníme
Diskusia k udalostiam 21. 8. 1968, keď vstúpili vojská Varšavskej zmluvy do Československa.

Ikonické diela modernej slovenskej architektúry
24. október 2018 (streda) o 18:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. je slovenský architekt, pôsobiaci v oblasti dejín architektúry 20. storočia. Je autorom viacerých článkov a publikácií, pôsobí aj ako pedagóg na FA STU v Bratislave a FA ČVUT v Prahe. Vo svojej prednáške sa zameria na najlepšie stavby zo slovenskej modernej architektúry.

Viac informácií o výstave a podujatiach:
http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka
http://cesko-slovensko.eu/

Registrácia na sprievodné podujatia: hradpodujatia@gmail.com