Hľadáme predmet s príbehom

od 31. 10. 2017 do 31. 1. 2018Staňte sa súčasťou výstavy k 100. výročiu založenia Československa

Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravujú rozsiahly výstavný projekt k 100. výročiu vzniku Československej republiky „Česko-slovenskú / Slovensko-českú výstavu", v rámci ktorej vyhlasujú unikátnu súťaž pre verejnosť „Hľadáme predmet s príbehom." Jej cieľom je objaviť predmety so zaujímavým príbehom, ktoré dokumentujú česko-slovenské vzťahy. Okrem atraktívnych cien budú mať víťazi jedinečnú možnosť vystaviť predmety s príbehom na oficiálnej výstave v Bratislave a v Prahe. Súťaž prebieha do 31. januára 2018.

Spoločnú výstavu oboch národných inštitúcií si návštevníci budú môcť pozrieť na prelome apríla a mája 2018 v Slovenskom národnom múzeu-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Potom sa výstava presunie do Prahy, kde bude prezentovaná v znovuotvorenej Historickej budove Národního muzea v októbri 2018. Projekt priblíži dejiny spoločného štátu od vzniku Československa v roku 1918 cez všetky medzníky a udalosti v živote oboch národov v 20. storočí. Predstaví to, čo oba národy spájalo, ale aj rozdeľovalo a v konečnom dôsledku viedlo k rozpadu republiky v roku 1992. Koncepcia výstavy je založená na konkrétnych ľudských osudoch, ktoré formovali dejiny Československa. Návštevníkom umožní napríklad prostredníctvom premietania súkromných fotografií alebo čítania denníkových záznamov lepšie porozumieť životu svojich predkov.
Ako sprievodný program k výstave múzeá spúšťajú súťažný projekt, v rámci ktorého hľadajú zaujímavé predmety s príbehom, ktoré dokumentujú česko-slovenské vzťahy. Víťazi súťaže svoje predmety predstavia priamo na tejto výnimočnej výstave. Súťaž pre všetkých bez rozdielu veku prebieha do 31. januára 2018.

„Iste nie je pre nikoho prekvapením, že počas takmer 75 rokov spolužitia vznikli medzi oboma národmi neopakovateľné väzby a tie pretrvávajú dodnes. Mnohí z tých, ktorí „Československo" zažili majú doma rôzne predmety, ktoré zhmotňujú dobré česko-slovenské vzťahy. Verím, že občania oboch štátov sa radi zapoja do nášho projektu," hovorí generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.

„Jednou z hlavních akcí oslav 100. výročí založení Československa bude Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, kterou společně připravuje tým českých a slovenských odborníků z Národního muzea, Slovenského národního muzea a dalších institucí. Výstavu si budou moci návštěvníci prohlédnout nejprve na jaře roku 2018 na Bratislavském hradě a následně pak od 28. října 2018 v nově otevřené, zrekonstruované Historické budově Národního muzea. Již dnes však spouštíme webové stránky tohoto projektu a především soutěž, jejímž cílem je objevit ty nejzajímavější předměty a příběhy ze společných dějin Čechů a Slováků, které se pak stanou součástí výstavy a pomohu nám vyprávět nejen příběh našeho moderního státu, ale též ukázat, jak se v něm lidem opravdu žilo," hovorí generálny riaditeľ Národního muzea Michal Lukeš.

A ako sa môžu Slováci a Česi do súťaže „Hľadáme predmet s príbehom" zapojiť? Stačí pátrať v zásuvkách a nájsť predmet, ktorý odráža česko-slovenské vzťahy. Predmet kúpený, darovaný, vyrobený či privezený z ciest. Pamiatku na pekné chvíle strávené v rodine, v práci, s priateľmi. Nie je dôležité, či česko-slovenské prepojenie tvorí predmet, alebo osoba jeho vlastníka. Súťažiaci predmet vyhľadá, odfotografuje, napíše stručný príbeh a prostredníctvom formulára zverejní na práve spustenej webovej stránke výstavy: www.cesko-slovensko.eu. Autorský tím výstavy vyberie zo súťažných predmetov najzaujímavejšie a včlení ich priamo do výstavy.

Viac informácií na www.cesko-slovensko.eu alebo www.snm.sk

Plánované detské predstavenie Z rozprávky do rozprávky, ktoré sa malo uskutočniť 1. 6., je žiaľ zrušené.

Vedomostný kvíz s Jánom Gorduličom o Československu
30. máj 2018 (streda) o 18:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Tímy s maximálne 4 členmi sa prihlasujú na hradpodujatia@gmail.com
Príďte si preveriť svoje vedomosti o Československu. Hovorí Vám niečo Martinská deklarácia, Vianočná dohoda alebo Pražská jar? Prihláste sa a získajte pekné ceny.
Vstupné: 2 €

Metodický deň k Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstave
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava
4. jún 2018 (pondelok) o 10:30
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Metodický deň určený pedagógom. V prípade záujmu sa prihláste na hradpodujatia@gmail.com

Československo - v dobrom aj v zlom?
Prednáša prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
27. jún 2018 (streda) o 17:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Za akých podmienok vzniklo Československo? Aké udalosti tomu predchádzali? Aké boli alternatívy? Aké boli prvé kroky štátu a čo spôsobili z hľadiska česko-slovenských vzťahov? Čo nám dal a prípadne aj vzal tento štát? Aký je jeho odkaz pre našu historickú pamäť?
Na tieto i ďalšie otázky bude hľadať odpovede Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., slovenský historik, pôsobiaci na FF UK v Bratislave a v HÚ SAV. Je odborníkom na hospodárske, sociálne a politické dejiny tzv. dlhého 19. storočia. Vo svojej prednáške sa zameria na česko-slovenské vzťahy, na ich históriu, vývoj a súčasnosť.

Vedomostný kvíz s Jánom Gorduličom o Československu
11. júl 2018 (streda) o 18:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Tímy s maximálne 4 členmi sa prihlasujú na hradpodujatia@gmail.com
Príďte si preveriť svoje vedomosti o Československu. Hovorí vám niečo Martinská deklarácia, Vianočná dohoda alebo Pražská jar? Prihláste sa a získajte pekné ceny.
Vstupné: 2 €

Letný táborový deň v SNM - Historickom múzeu na tému Československo
9. august 2018 (štvrtok) od 8:30 do 17:00
Cena: 20 eur
Letný tábor na Bratislavskom hrade, ktorý sa bude niesť v znamení Československa. Svoje deti môžete prihlásiť na hradpodujatia@gmail.com. Viac informácií a kompletný program tábora nájdete na http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka.

Diskusný večer s Ústavom pamäti národa
21. august 2018 (utorok) </b>
Čas a miesto upresníme
Diskusia k udalostiam 21. 8. 1968, keď vstúpili vojská Varšavskej zmluvy do Československa.

Ikonické diela modernej slovenskej architektúry
24. október 2018 (streda) o 18:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. je slovenský architekt, pôsobiaci v oblasti dejín architektúry 20. storočia. Je autorom viacerých článkov a publikácií, pôsobí aj ako pedagóg na FA STU v Bratislave a FA ČVUT v Prahe. Vo svojej prednáške sa zameria na najlepšie stavby zo slovenskej modernej architektúry.

Viac informácií o výstave a podujatiach:
http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka
http://cesko-slovensko.eu/

Registrácia na sprievodné podujatia: hradpodujatia@gmail.com