Ikonické diela modernej slovenskej architektúry


24. 10. 2018


SNM-Historické múzeum vás pozýva na prednášku Prof. Ing. arch. Matúša Dullu, DrCs., ktorá sa bude konať 24. 10. 2018 o 18.00 h v kinotéke, na II. poschodí Bratislavského hradu. 

Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrCs. je slovenský architekt, pôsobiaci v oblasti dejín architektúry 20. storočia. Je autorom viacerých článkov a publikácií, pôsobí aj ako pedagóg na FA STU v Bratislave a FA ČVUT v Prahe. Vo svojej prednáške sa zameria na najlepšie stavby zo slovenskej modernej architektúry.