Aktuálne podujatia:

29. máj 2018 o 16.00: Misia Bulharsko, prednáška významných bulharských archeológov. Vstup voľný.

30. máj 2018 o 18.00: Vedomostný kvíz o Československu s Jánom Gorduličom.

Bližšie info nájdete tu:
https://www.facebook.com/events/209871106281037/

Avizované podujatie Z rozprávky do rozprávky sa dňa 01.06. 2018 z technických príčin NEUSKUTOČNÍ. Ďakujeme za pochopenie.Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť.

Múzeum buduje, spravuje a spracováva aj numizmatickú zbierku a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov. Formou výstav tiež prezentuje bohatú históriu Slovenska v zahraničí. Historické múzeum spravuje bohatý fond zbierkových predmetov. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad.

» viac o múzeu