Prezentácia katalógu Kelti z Bratislavy

28. 2. 2017
Historické múzeum

Slávnostná prezentácia katalógu k výstave Kelti z Bratislavy ponúka pre návštevníkov zaujímavý program – autorský sprievod výstavou na témy: Branislav Resutík: Rímska stavba II. vo svetle antického stredomorského importu v keltskom prostredí, Katarína Harmadyová: Devín v dobe laténskej, Igor Bazovský: Zázemie Bratislavského oppida a zánik keltskej civilizácie v čase rímskych cisárov...

Metodický deň pre pedagógov Kelti z Bratislavy

28. 2. 2017
Historické múzeum

Pozývame vás na metodický deň pre pedagógov k výstave KELTI Z  BRATISLAVY.  Aká bola BRATISLAVA V ČASE ASTERIXA A OBELIXA? Môžete sa dozvedieť počas prehliadky výstavy s inšpiratívnymi návrhmi ako učiť a použiť pritom najnovšie informácie z nedávnych archeologických výskumov.     

Kelti z Bratislavy

od 15. 12. 2016 do 1. 10. 2017
Historické múzeum

Slávnostné otvorenie výstavy Po úspechu výstavy „Etruskovia z Perugie", ktorú v Bratislavskom hrade pred viac ako rokom navštívilo cez 30 000 návštevníkov, otvárame výstavu Kelti z Bratislavy. Rovnomerná výstava sa konala recipročne v júli 2016 v talianskej Perugii, ktorá je už od roku 1962 partnerským mestom Bratislavy. „Výstava dokazuje, že obe mestá udržiavali od nepamäti obchodné vzťahy,"...

Z cechovej truhlice

od 14. 7. 2016 do 30. 6. 2017
Historické múzeum

            Výstava na pôde Historického múzea predstavuje výber troch stoviek unikátnych predmetov zo zbierok a fondov 18 pamäťových inštitúcií zo všetkých regiónov Slovenska. Vo veľkom počte sú na výstave zastúpené unikátne renesančné cechové pečatidlá a pokály zo 16., 17. a 18. storočia. Popri širokom počte rozličných...

Dejiny Slovenska

od 12. 2. 2016
Historické múzeum

     Z najstarších období prítomnosti človeka na slovenskom území nemáme žiadne písomné správy. Jediným svedectvom ich života sú archeologické a antropologické nálezy. Tie dokazujú, že prví ľudia sa tu usídlili už pred pol miliónom rokov. Ich hmotná kultúra dokumentuje spoločenský vývoj a rozvoj technológií, ako aj vplyv civilizačných či kultúrnych podnetov z okolia,...

Obrazáreň Bratislavského hradu

od 8. 10. 2014
Historické múzeum

Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovenského národného múzea - Historického múzea a ďalších múzeí SNM. Medzi skvosty vystavených diel patria aj tapisérie Príbeh o Ester datovaná do roku 1560 a Lovecká scéna z prvej polovice 16. storočia. Vo veľkej sieni sú umiestnené portréty kráľovskej a cisárskej rodiny Habsburgovcov. Uhorskú šľachtu zase predstavuje rodová...

Bratislavský hrad na grafikách

od 19. 5. 2012
Historické múzeum

Poprvýkrát v priestoroch Hradného paláca - II. poschodie. Vynález kníhtlače umožnil okrem zaznamenania písomného prejavu aj značné rozšírenie obrazového materiálu. Vo veľkom sa začali vydávať rytiny oslavujúce panovníkov, mytologické výjavy, spoločenské udalosti alebo pohľady na mestá. V 16. storočí prišli do módy spracovania cestopisov s množstvom obrazovej prílohy zobrazujúcej krajiny a mestá,...

Stránka 7Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

V utorok 21.2.2017 bude SNM- Historické múzeum z dôvodu konania Stretnutia generálnych tajomníkov parlamentov EÚ na Bratislavskom hrade zatvorené.

V zimnom období (od 1.novembra do 31.marca) je Historické múzeum otvorené denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00 s posledným vstupom o 16:00.

Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť.

Múzeum buduje, spravuje a spracováva aj numizmatickú zbierku a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov. Formou výstav tiež prezentuje bohatú históriu Slovenska v zahraničí. Historické múzeum spravuje bohatý fond zbierkových predmetov. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad.

» viac o múzeu