Vianočné tvorivé dielne na Bratislavskom hrade

18. 12. 2016
Historické múzeum

Pozývame vás na VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE pre deti 18.12.2016 od 12.00 do 17.00 na 3. poschodí Bratislavského hradu. Deti majú vstup voľný a kto príde v mikulášskej čiapke tiež!

Tajomné grafiky

od 23. 11. 2016 do 31. 12. 2016
Historické múzeum

   Múzeum vo Svätom Antone, zriadené v roku 1962 má vo svojich zbierkach viacero cenných umeleckých a historicky däležitých diel. Avšak jedno z jeho najväčších prekvapení bol objav kolekcie grafík ("vedút") z polovice 18.storočia, ktoré sa našli v 60-tych rokoch 20.storočia počas obnovy koháry-coburgovského kaštieľa, vo vstavanej skrini salónu zvaného Rodová galéria. V inventári kaštieľa...

Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie Brazílie

od 27. 10. 2016 do 11. 12. 2016
Historické múzeum

     Rudolf Schuster je známy svojou cestovateľskou a fotografickou vášňou. Počas svojej aktívnej kariéry precestoval takmer celý svet, navštívil miesta, kam sa dostalo len málo turistov. Brazília je však prezidentovi veľmi blízka        Výstava zachytáva pomocou filmovej kamery  a fotoaparátu  obraz brazílskej džungle, flóry...

Z cechovej truhlice

od 14. 7. 2016 do 30. 6. 2017
Historické múzeum

            Výstava na pôde Historického múzea predstavuje výber troch stoviek unikátnych predmetov zo zbierok a fondov 18 pamäťových inštitúcií zo všetkých regiónov Slovenska. Vo veľkom počte sú na výstave zastúpené unikátne renesančné cechové pečatidlá a pokály zo 16., 17. a 18. storočia. Popri širokom počte rozličných...

Dejiny Slovenska

od 12. 2. 2016
Historické múzeum

     Z najstarších období prítomnosti človeka na slovenskom území nemáme žiadne písomné správy. Jediným svedectvom ich života sú archeologické a antropologické nálezy. Tie dokazujú, že prví ľudia sa tu usídlili už pred pol miliónom rokov. Ich hmotná kultúra dokumentuje spoločenský vývoj a rozvoj technológií, ako aj vplyv civilizačných či kultúrnych podnetov z okolia,...

Obrazáreň Bratislavského hradu

od 8. 10. 2014 do 31. 12. 2016
Historické múzeum

Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovenského národného múzea - Historického múzea a ďalších múzeí SNM. Medzi skvosty vystavených diel patria aj tapisérie Príbeh o Ester datovaná do roku 1560 a Lovecká scéna z prvej polovice 16. storočia. Vo veľkej sieni sú umiestnené portréty kráľovskej a cisárskej rodiny Habsburgovcov. Uhorskú šľachtu zase predstavuje rodová...

Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

V zimnom období (od 1.novembra do 31.marca) je Historické múzeum otvorené denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00 s posledným vstupom o 16:00.

Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť.

Múzeum buduje, spravuje a spracováva aj numizmatickú zbierku a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov. Formou výstav tiež prezentuje bohatú históriu Slovenska v zahraničí. Historické múzeum spravuje bohatý fond zbierkových predmetov. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad.

» viac o múzeu