Vstupné


SNM-Historické múzeum a Klenotnica
Základné vstupné       10 €
Seniori, študenti, žiaci     4 €
Rodinné vstupné
1 dospelý a max. 2 deti     
12 €
Rodinné vstupné  
2 dospelí a max. 3 deti      
20 €
Žiaci ZŠ / SŠ v školskej skupine   2 € alebo 2 kultúrne poukazy
Ročná vstupenka 23 €

Vstupné do Klenotnice 
Základné vstupné  3 €
Seniori, Študenti, Žiaci 2 €

Zľavnené vstupné: 
Držitelia turistickej Bratislava Card majú zľavu 20% zo základného vstupného. Viac informácií: https://www.visitbratislava.com/sk/bratislava-card/ 

Bezplatné vstupné:  
Držitelia preukazu ŤZP a deti do 6 rokov 

Z rozhodnutia MK SR je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup do múzea zdarma. Na pokladni je potrebné si vyzdvihnúť nulový lístok z dôvodu evidencie počtu návštevníkov. 

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni, ktorá je na Čestnom nádvorí napravo za sochou Svätopluka (obrázok). 

 
Pokladňa, Čestné nádvorie napravo za sochou Svätopluka 

Lektorský sprievod poskytujeteme iba na objednávku. Skupinu je potrebené objednať minimálne 5 dní pred plánovanou návštevou. 
v slovenskom jazyku  10 € /skupina
v anglickom alebo nemeckom jazyku  15 € /skupina

Kontakt pre objednávky: 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk,
tel.:     +421 220 483 110
           +421 915 993 301


Pre bližšie informácie o možnostiach lektorského sprievodu pozrite Lektoráty