Vzdelávanie

V tejto časti nájdete materiály pre pedagógov k výučbe na ZŠ a SŠ (prípadne MŠ)

N O V I N K A !!!! 
M E D Z I N Á R O D N Á    S Ú Ť A Ž !!!!!
Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili v rámci pripravovanej spoločnej Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy jedinečný súťažný vzdelávací projekt

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA V NAŠEJ ŠKOLE
ROZPRÁVAME RODINNÉ PRÍBEHY

Materiály k medzinárodnému projektu pre školy SÚŤAŽ 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA V NAŠEJ ŠKOLE 

Výzva (PDF, 191,2 kB)

Plagát (PDF, 312,3 kB)

Prihláška
(PDF, 178,2 kB)
Metodický materiál (PDF, 938,7 kB)

Súhlas pamätníka/respondenta (PDF, 187,9 kB)


S Ú Ť A Ž  !!!!   
Materiál k výstave KELTI Z  BRATISLAVY
Objavte keltskú Bratislavu - SÚŤAŽ - sprievodca výstavou a keltskými pamiatkami v Bratislave
(PDF, 11,1 MB)

Materiál k výstave Z CECHOVEJ TRUHLICE
Vandrovná knižka sprievodca výstavou pre rodiny s deťmi (PDF, 3,6 MB)


Materiály k expozícii Dejiny Slovenska

METODICKÝ MATERIÁL K EXPOZÍCII DEJINY SLOVENKA - OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU
PUTOVANIE DEJINAMI SLOVENSKA I. (PDF, 5,1 MB)


Pracovný list Zmena je život a život bola zmena Od praveku po Rimanov (PDF, 214,5 kB)

Pracovný list Boje o moc Od praveku po Rimanov
(PDF, 220,2 kB)
Pracovný list Zmena je život a život bola zmena Od sťahovania národov po Veľkú Moravu (PDF, 235,5 kB)

Pracovný list Boje o moc Od sťahovania národov po Veľkú Moravu
(PDF, 222,8 kB)

Materiál k dejinám Bratislavského hradu pre MŠ

Bratislavský hrad pre nás (PDF, 1,0 MB)


Materiál k výstave Ľudovít Štúr (1815 - 1856) - reformátor slovenskej spoločnosti


vzdelávacie panely k výstave (PDF, 5,6 MB)

film  Ľudovít Štúr Míľniky života https://www.youtube.com/watch?v=-ACA8G4L4QE

Materiál k výstave Dedičstvo Karola Veľkého

Sprievodca výstavou (PDF, 8,6 MB)

Materiály k výstave Veľká Morava a počiatky kresťanstva

Pracovný list Každodenný život
(PDF, 647,8 kB)Pracovný list Boje o moc
(PDF, 630,6 kB)Pracovný list Hospodárstvo, remeslo a obchod (PDF, 395,4 kB)
Pracovný list Čomu verili Veľkomoravania 
(PDF, 410,2 kB)

Materály k výstave Prvá svetová vojna - Tragédia, ktorá postihla všetkých

Rodinný sprievodca k výstave 1 časť
(PDF, 315,7 kB)Rodinný sprievodca k výstave 2 časť
(PDF, 293,4 kB)Pracovný list
(PDF, 100,1 kB)
témy:
1. Slovensko v rokoch 1914 - 1918
Významné osobnosti domáceho a zahraničného odboja (PDF, 392,4 kB)
Významné osobnosti domáceho a zahraničného odboja - obrázky
(PDF, 890,9 kB)
2. Prvá svetová vojna
Domáci a zahraničný odboj (PDF, 260,6 kB)
Vojenské uniformy (PDF, 271,9 kB)
Vojenské uniformy - výstroj obrázky (PDF, 742,3 kB)
Vojenské uniformy - obrázky
(PDF, 1,4 MB)
3. Prvá svetová vojna
Život počas vojny - zákopy (PDF, 141,4 kB)
Život počas vojny - zákopy - obrazky
(PDF, 758,8 kB)
4. Prvá svetová vojna
Zbrane a technológie (PDF, 274,1 kB)
Zbrane a technológi - obrazky
(PDF, 1,0 MB)
5. Prvá svetová vojna
Život počas vojny - v zázemí
Ženy vo vojne
Ženy vo vojne - obrazky
(PDF, 868,5 kB)Deti vo vojne
(PDF, 133,2 kB)Deti vo vojne - obrazky (PDF, 432,2 kB)

6. Prvá svetová vojna
Vojnová propaganda
(PDF, 324,8 kB)Vojnová propaganda - obrazky (PDF, 1,2 MB)

7. Prvá svetová vojna
Mierové konferencie (PDF, 255,9 kB)