Muzikologická konferencia Príspevky k hudobnej regionalistike IV.

od 30. 11. 2017 do 1. 12. 2017


SNM-Hudobné múzeum a Slovenská muzikologická asociácia Vás pozývajú na siedmy ročník muzikologickej konferencie, ktorá bude po štvrtýkrát tematicky zameraná na hudobnú regionalistiku. Jedným zo základných tematických okruhov je problematika hymnológie, podnetom je 500. výročie reformácie a takisto 80 rokov od vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Ďalšie podnety, ktoré vzišli z uplynulých konferencií, upozorňujú na potrebu hlbšieho skúmania česko-slovenských kultúrnych vzťahov formujúcich sa v čase vzniku Československej republiky a upriamenie pozornosti na interregionálne súvislosti v kontexte širokospektrálneho pohľadu na jednotlivé regióny vo vzájomnej korelácii a v prieniku osvetlenia javov, procesov a vzťahov vytváraných ľuďmi, prostredím a historickými okolnosťami.

Konferencia s názvom Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike IV. sa bude konať 30. novembra – 1. decembra 2017 vo Výstavnom pavilóne v Podhradí, Žižkova 18, Bratislava.

Prosíme o potvrdenie účasti najneskôr do 31.10.2017.

Prihláška je v priloženom dokumente (DOC, 136,7 kB).