Informácie pre návštevníkov


SNM-Múzeum Červený Kameň upozorňuje návštevníkov, že od 1. decembra 2017 bude kaštieľ v Budmericiach pre verejnosť uzatvorený.

Výstavné miestnosti sú pre návštevníkov sprístupnené vždy cez víkend.
Podľa príkazu MKSR č. 2/2013 zo dňa 23. januára 2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku kaštieľa zdarma.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Bezbariérový prístup je možný len do anglického parku.

Parkovanie:
Pred kaštieľom je možné bezplatné pakovanie.

Občerstvenie:
Kaviareň sa nachádza v budove kaštieľa. Iné reštauračné zariadenia nájdete v obci Budmerice.