Informácie pre návštevníkov


Pamätný dom bude od 18.12.2017 do 15.01.2018 z technyckých príčin zatvorené.

SNM-MKMS oznamuje, že pre rok 2017 je prijímanie kultúrnych poukazov uzavreté.

Každú prvú nedeľu v mesiaci ponúkame bezplatný vstup pre našich návštevníkov.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Na požiadanie v pokladni SNM personál zabezpečí bezbariérový prístup.

Navštívte aj našu oficiálnu Facebook stránku:
Kaštieľ Imre Madácha Dolná Strehová , Madách-kastély Alsósztregova