Informácie pre návštevníkov
SNM – MKMS oznamuje, že pre rok 2017 je prijímanie kultúrnych poukazov uzavreté.

Každú prvú nedeľu v mesiaci ponúkame bezplatný vstup pre našich návštevníkov.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Na požiadanie v pokladni SNM personál zabezpečí bezbariérový prístup.

Navštívte aj našu oficiálnu Facebook stránku:
Mikszáth Kálmán Emlékház / Pamätný dom Kálmána Mikszátha