Bádatelia

Odborní pracovníci múzea pravidelne poskytujú metodické usmernenie bádateľom

v orientácii v zbierkovom fonde múzea (vyhľadávanie signatúr ap.) a odbornými radami aktívne dopĺňajú aj informácie a nasmerovanie potrebné pri študentských a vedeckých prácach zameraných na výskum hudobnej histórie (v starších i novších dejinách).

Otváracie hodiny pre bádateľov na pracovisku v Bratislave : utorok od 9.00 do 15.00 h.

Štúdium zbierkových predmetov poskytuje múzeum v Kaštieli Dolná Krupá (depozitár SNM-Hudobného múzea sa nachádza
v areáli tohto kaštieľa). Podmienkou je zistenie signatúr požadovaných pamiatok. Pre bádateľov platí platný Bádateľský poriadok SNM-Hudobného múzea.

Otváracie hodiny pre bádateľov na pracovisku v Dolnej Krupej: utorok, streda, štvrtok od 9.00 do 15.00 h., pričom je potrebné vopred sa dohodnúť mailom alebo telefonicky (marta.cernokova@snm.sk, zlatica.kendrova@snm.sk, +421 33 24 531 31, +421 33 24 531 33 - depozitár, +421 2 204 91 288). 

V prípade požiadavky na vyhotovenie kópií pamiatok je služba odplatná v zmysle platného Cenového výmeru č. 65/2009
pre SNM-Hudobné múzeum o stanovení ceny za poskytované služby.


Vyhotovenie kópií archívnych dokumentov prostredníctvom digitálnej techniky


Kopírovanie archívnych dokumentov (bez skenovania)
Formát A4 čiernobiele kópie 1 strana 0,54 €
Formát A4 farebné kópie 1 strana 0,62 € 
Formát A3 čiernobiele kópie 1 strana 0,57 € 
Formát A3 farebné kópie 1 strana 0,67 € 

Skenovanie archívnych dokumentov
Formát A4 1 strana 1,20 € 
Formát A3 1 strana 1,40 € 

Tlač zoskenovaných archívnych dokumentov (pripočítané ku skenovaniu)
Formát A4 čiernobiele kópie 1 strana 0,07 € 
Formát A4 farebné kópie 1 strana 0,15 €
Formát A3 čiernobiele kópie 1 strana 0,10 € 
Formát A3 farebné kópie 1 strana 0,20 € 

Napálenie na dátové CD: 2,00 € 

Napálenie na dátové DVD: 2,00 € 

1 hodina fotografovania prineseným fotoaparátom 11,00 € 

Cena jestanovená podľa zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení.