Kontakty

Vyhľadať kontakt


Prírodovedné múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Ballová, Hana sekretariát SNM-PM; finančný referent Vajanského nábr.2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 122
Botková, Anastázia, Mgr. dokumentátor-vedúci, dokumen. odd. Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 164
Čačaný, Juraj, Mgr. kurátor-zoolog.oddelenie Vajanského nábr.2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
 
Telefón +421 2 593 49 178
Ďurišová, Anna, RNDr. kurátor-vedúci, paleont.odd. Vajanského nábr.2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 119
Golejová, Elena, Mgr. technik -antropologické oddelenie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 175
Janský, Vladimír, RNDr. kurátor - vedúci zoolog.odd. Vajanského nábr.2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 131
Kautman, Ján, Mgr. riaditeľ SNM-PM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 151
Kautmanová, Ivona, Mgr., PhD kurátor- vedúci botanické odd. Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 136
Kňažeková, Alžbeta, Ing. pokladník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 102
Maštenová, Katarína, RNDr. vedúci - prezentačné oddelenie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 154
Michalová, Ida technik-paleontologické oddelenie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 69 126
Nelišerová, Eva, RNDr. zástupca riaditeľa; kurátor-vedúci- mineral.odd. Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 103
Pákozdyová, Denisa, Mgr.Art. fotograf Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 108
Sláviková, Danica technik-botanické oddelenie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 69 136
Somogyi Jozef, Mgr., PhD. lektor-metodik; prezentačné odd. Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 127
Sýkorová, Emília pokladník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 69 148
Šefčáková, Alena, RNDr., PhD kurátor-vedúci, antropologické oddelenie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 115
Uherčíková, Eva, RNDr., CSc. kurátor - botanické oddelenie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 136
Uhlířová, Jana, RNDr. kurátor- botanické odd. Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 128
Voleková, Bronislava, Mgr., PhD. kurátorka - mineral. odd. Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 103
Zahradníková, Barbara, RNDr., PhD. kurátor - paleont.odd. Vajanského nábr.2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 119
Móžiová Mária dozorca Vajanského nábr.2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   

Riaditeľstvo SNM

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Arvaiová, Alena mzdový účtovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 169
voip:sk 269 169
Bendeová, Gizela referent vydavateľskej činnosti Redakcie SNM Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 231
voip:sk 291 231
Blažíček, Mojmír účtovník majetku Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 166
voip:sk 269 166
Bodó, Tomáš námestník GR SNM pre Úsek ekonomiky Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón  +421 2 20 469 167
mobil:sk +421 905 875 840
voip:sk 269167
Magdaléna Gajdošová metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 141
voip:sk 269 141
Havlátová, Gabriela mzdový účtovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 183
voip:sk 269 183
Červenčíková, Lívia finančný referent Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 117
voip:sk 269 117
Čomajová, Marta vedúca Knižnice SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 106 
mobil:sk +421 905 408 853
voip:sk 269106
Derzsi, Silvester správca budov Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 268
mobil:sk +421 917 908 317
voip:sk 269 268
Friedová, Monika asistentka GR SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón + 421 2 20 469 114
mobil:sk +421 905 401 639
fax:sk +421 2 20 469 114
voip:sk 269114
Hlaváčková, Anna knihovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 188
voip:sk 269188
Hollý, Tomáš kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 105
voip:sk 269 105
Horínková, Alica finančný referent Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 170
voip:sk 269 170
Hrdý, Dominik kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 238
mobil:sk +421 917 319 684
voip:sk 269 238
Ivaničová, Emília knihovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 188
voip:sk 269188
Janíček, Tomáš vodič Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 193
mobil:sk +421 918 905 936
voip:sk 269 193
Panis, Branislav generálny riaditeľ SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 114
voip:sk 269114
Jurčíková, Ivana metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 267
voip:sk 269 267
Jurčovičová, Eva vedúca Osobného úradu SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 177
mobil:sk +421 918 905 932
fax:sk +421 2 52 924 482
voip:sk 269 177
Kochanová, Gabriela - rodičovská dovolenka metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 141
voip:sk 269 141
Kolárová, Viera referent Osobného úradu SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 132
voip:sk 269 132
Križanová, Stanislava referent rešeršnej a informačnej agendy Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 266
voip:sk 269 266
Kucbelová Lenka koordinátor projektu Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón + 421 2 20 469 140
Lányi, Matúš kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 143
mobil:sk +421 905 873 900
voip:sk 269 143
Lappiová, Iveta účtovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 192
voip:sk 269 192
Leboc, Martin informatik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 118; +421 2 204 91 263
mobil:sk 0915 995 428
voip:sk 269 118; 291 263
Lehocký, Marek informatik Žižkova 18, P.O.BOX 13
812 02 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 118 
mobil:sk +421 905 978 588
voip:sk 291 118
Liedlová, Mária referent podateľne Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 111
voip:sk 269 111
Machajdíková, Elena vedúca Archívu SNM Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 250
voip:sk 291250
Madrová, Michaela správca budov Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 270
voip:sk 269 270
Majchrovičová, Viera vedúca Muzeologického kabinetu Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 145
voip:sk 269145
Majerská, Tatiana archivárka Žižkova 18, P.O.BOX 13
812 02 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 249
voip:sk 291 249
Mališka, Peter vedúci Oddelenia rozpočtovania a financovania Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 163 
voip:sk 269163
Nosková, Barbora metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 147
voip:sk 269 147
Ondráš, Miroslav investičný referent Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 124
voip:sk 269 124
Oršulová, Janka poverená vedením Redakcie SNM Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 242
voip:sk 291242
Palárik, Ján referent pre VO Vajanského nábr. 2, P. O. Box. 13 
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 204 69 168
voip:sk 269 168
Petrus, Oliver námestník GR SNM pre ÚPRaIO Vajanského náb. 2, P.O.Box 13
811 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 204 69 200
mobil:sk + 421 905 591 662
voip:sk 269 200
Podušelová, Gabriela námestníčka GR SNM pre odborné činnosti Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 165
mobil:sk +421 915 993 302
voip:sk 269165
Prokopčák, Jozef referent pre VO Vajanského náb. 2, P. O. Box. 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 204 69 283
voip:sk 269 283
Rakovská, Andrea vedúca Oddelenia informačnej sústavy Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 161
voip:sk 269161
Ralbovská, Miroslava vedúca Oddelenia projektového riadenia Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 124
voip:sk 269124
Sedmáková, Irena referent Osobného úradu SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 132
voip:sk 269 132
Svetlánska, Marcela riaditeľka Kancelárie GR SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 137
fax:sk +421 2 20 469 137
voip:sk 269137
Sedlár, Marcel referent OBO Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 149
mobil:sk +421 905 723 664
voip:sk 269 149
Brisudová, Dagmar kultúrno-propagačná manažérka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 110
mobil:sk +421 917 307 454
voip:sk 269 110
Valovičová, Barbora sekretárka odbornej námestníčky Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 146
voip:sk 269146
Vášáryová, Zuzana vedúca Centra múzejnej komunikácie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 469 109
mobil:sk +421 915 032 062
voip:sk 269 109
Gondová Silvia, JUDr. právnik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk  
Botlóová Mária upratovačka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Polakovičová, Zuzana kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk  
Maretta Robert Gregor, Mgr. archivár Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
posli_mail:sk  
Štefanidesová, Marianna, Ing. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
posli_mail:sk  
Škrinárová, Alexandra, Ing. arch., PhD. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
posli_mail:sk  
Kotrus, Martin, Ing. arch. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk  
Vachová, Barbora,Ing. arch., PhD. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk  
Erdélyi, Róbert, Ing. arch., PhD. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk  

Historické múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Drahošová, Oľga vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 102
Agnerová, Jana kustód Pezinok  posli_mail:sk
Telefón +421 33 245 1301
Barta, Peter riaditeľ Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 101
voip:sk 283101
Bašteková, Hana účtovník Vajanského náb. 2, P. O. B.ox 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 69 163
voip:sk 269 163
Benkovský, Ján skladník Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 597 24 203
Besedič, Martin kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 105
Budaj, Marek kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
510 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 107
voip:sk 283107
Darnády, Peter kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 201
Domaracká, Júlia kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 108
Gerbocová, Jarmila kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 107
Hasalová, Eva kurátor Bratislavský hrad
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón 02 204 83 109
Herman, Juraj kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 105
Holienčin, Miroslav dokumentátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 102
Hutťanová, Jana kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 110
mobil:sk 0915 993 301
Kele, Edmund reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 92 401
Keszoczová, Mária predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
   
Kližanová, Hana kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 109
Klocklerová, Patrícia kustód Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 92 401
Lalíková, Nina reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 92 401
Litváková, Andrea kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 104
Lubušká, Lenka kurátorka, kustódka depozitu papier, redaktorka zborníka História Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 33 245 1302
voip:sk 331302
Mrázová, Magdaléna kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 108
Klein, Marian finančný referent Bratislavský hrad, P.O.Box 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 483
voip:sk 283 
Piatrová, Alena kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 109
Pírek, Michal kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 105
Pjatek, Slavomír vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 121
Šarköziová, Eva dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13    
Škuciová, Ružena reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 92 401
Spišiaková, Jana finančný referent Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Abrahámová, Ľubomíra reštaurátor      
Barbasová, Hedviga dozorca      
Belušák, Eduard kurátor      
Biksadská, Anna dozorca      
Birkušová, Sylvia reštaurátor      
Bomba, Tibor dozorca      
Borkovičová, Jiřina upratovačka      
Falková, Zuzana kustód      
Gaburová, Jasna kurátor      
Grančayová, Helena upratovačka      
Hanáková, Eva dozorca      
Hýbelová, Zuzana finančný referent      
Komora, Pavel kurátor      
Kujanová-Privrelová, Andrea upratovačka      
Malečka, Tomáš kustód      
Milanová, Andrea kurátor      
Nemčeková Borkovičová, Miroslava upratovačka      
Okkel, Samuel predajca      
Pätoprstá, Danka dozorca      
Peyk, Larysa čašník      
Reháneková, Anna dozorca      
Rosypalová, Alexandra upratovačka      
Kucharík, Juraj lektor   posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 83 104
Škrhová, Rozália upratovačka      
Uhrová, Lea finančný referent      
Regaya, Danica predajca      
Zapletalová, Libuša dozorca      
Želonka, Vladimír vodič      
Luprichová, Zuzana kustód, redaktorka zborníka História    
Telefón +421 2 204 83 118
Vyskupová, Martina kustód    
Telefón +421 2 204 83 114
Kašák, Martin predajca      
Nemečková, Nikola, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk  
Zúbeková, Oľga dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Oľga Oriešková predajca      
Oravcová, Mária dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Kerliková Iva, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Lešková Lýdia, RNDr. dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Balogh, Branislav dokumentátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk  
Forgáčová, Elena dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   

Hudobné múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bachratý, Jozef záhradník Kaštieľ Dolná Krupá 
Dolná Krupá 
 
Telefón +421 33 24 531 30
Bugalová, Edita riaditeľka Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 280
voip:sk Bratislava: 291 280 / Dolná Krupá: 333 130
Žák, Michal správca kaštieľa Kaštieľ Dolná Krupá
Dolná Krupá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 24 531 30
mobil:sk 0905 285 103
voip:sk 333 130
Černoková, Marta kustód Kaštieľ Dolná Krupá 
Dolná Krupá 
posli_mail:sk
Telefón +421 33 24 531 31
+421 33 24 531 33 (depozitár)
voip:sk 333 131
333 133
Fojtíková, Lucia kurátor, múzejný pedagóg Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 283
voip:sk 291 283
Hradská, Brigita reštaurátor Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 286
voip:sk 291 286
Jantoščiak, Peter kurátor Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 244
voip:sk 291 244
Kendrová, Zlatica kurátor, vedúca oddelenia Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 288
voip:sk 291 288
Krajčiová, Mária kurátor Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 285
voip:sk 291 285
Krátka, Alena kultúrno-propagačný manažér Kaštieľ Dolná Krupá 
Dolná Krupá 
posli_mail:sk
Telefón +421 33 24 531 31
mobil:sk 0905 285 103
voip:sk 333 131
Dydňanská, Silvia kultúrno-propagačný manažér Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 281
mobil:sk 0918 906 787
voip:sk 291 281
Sláviková, Anna finančný referent Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 282
voip:sk 291 282
Urdová, Sylvia kurátor, vedúca oddelenia Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 287
voip:sk 291 287
Das Lehotská, Miriam dokumentátor Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 91 288
voip:sk 291 288

Múzeum židovskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Ackerman, Jakub Kultúrno-propagačný manažér Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
posli_mail:sk
Telefón +421 31 245 11 01
Beránek, Matej Kultúrno-propagačný manažér Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
posli_mail:sk
Telefón +421 31 245 11 07
Mrovčáková, Mariana finančný referent Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 105
voip:sk +421 918 902 395
Demeterová, Andrea kustód Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 106
Fircáková, Kamila knihovník Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 108
Horváth, Kristian lektor Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
posli_mail:sk
Telefón +421 31 24 51 105
Zipserová, Marta informátor Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 490 109
Kamenická, Viera dokumentátor Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 107
Korčok, Martin Múzeum holokaustu v Seredi, vedúci Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
posli_mail:sk
Telefón +421 31 24 51 111
Mešťan, Pavol riaditeľ Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 102 
mobil:sk 0905723660
Mihoková, Zora lektor Okružná 32
080 01 Prešov
 
Telefón +421 51 77 316 38
Naster, Marián dokumentátor Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
posli_mail:sk
Telefón +421 31 24 51 105
Poláková, Eva kurátor Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 104
Sternová, Judita asistentka riaditeľa Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13
811 01 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 490 101
mobil:sk +421 905 723 658
Szabó, Tomáš správca majetku Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
posli_mail:sk
Telefón +421 31 24 51 108
Šikulová, Stanislava Kultúrno-propagačný manažér Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 104
Havlíková, Zuzana informátor Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 490 109
Vaněk, Michal zástupca riaditeľa, kurátor Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 103
Végh, Eduard koordinátor technického rozvoja Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 490 111
mobil:sk 0918 905 935
Veľká, Jana finančný referent Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
posli_mail:sk
Telefón +421 31 245 11 09
Verzalová Natália, Mgr. finančný referent Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
posli_mail:sk  
Útla Jana lektor Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.Box 13
811 01 Bratislava
posli_mail:sk  
Schreiberová, Jana kurátor Zsigrayova kúria, Židovská 17
811 01 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 90 106

Archeologické múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bartík, Juraj riaditeľ Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 277
mobil:sk 0904 537506
voip:sk 291277
Bazovský, Igor vedúci odborného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 215
mobil:sk 0907 175209
voip:sk 291215
Čambal, Radoslav zástupca riaditeľa Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20491216
voip:sk 291216
Choma, Igor kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 217
voip:sk 291217
Csabiová, Sandra dokumentátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 276
voip:sk 291276
Farkaš, Zdeněk kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 912 71
mobil:sk +421 903 384 289
voip:sk 291271
Fűryová, Klára vedúca dokumentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 59 207 276 +421 2 59 207 274
voip:sk 291274
Gašparková, Hana účtovníčka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 273
voip:sk 291273
Lacová, Daniela referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 219
voip:sk 291219
Molinová, Eva referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 212
voip:sk 291212
Nagy, Peter kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 277
voip:sk 291277
Poznan, Ľudovít konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
   
Slovák, Juraj konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
   
Turčan, Vladimír vedúci prezentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 271
mobil:sk 0903 394260
voip:sk 291271
Klegová, Petra finančný referent Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 273
voip:sk 291273
Jelínek, Pavol kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 275
voip:sk 291275
Pilková, Lucia kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 275
voip:sk 291275

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bőhm, Ondrej lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
posli_mail:sk
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0918 999 608
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 59 207 255
mobil:sk 0908 737 814
voip:sk 291255
Tóbiová, Monika finančný referent Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 59 207 252
voip:sk 291252
Siposová, Sylvia kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Veselovská, Dana lektor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
posli_mail:sk
Telefón +421 47 48 97 189
mobil:sk 0918 999 607
Zsemlyeová, Mária dokumentátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 59 207 259
voip:sk 291259
Hushegyi, János kurátor, kultúrno-propagačný manažér, múzejný pedagóg Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 59 291 257
voip:sk 291257
Feke, Arnold kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
posli_mail:sk
Telefón +421 2 59 207 256
voip:sk 291256
Agnesa Kancková lektor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
posli_mail:sk
Telefón +421 47 48 97 189
Némethová, Zita lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
posli_mail:sk
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0908 385 821
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Rezníčeková, Anna upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
   
Bolemant, Eva, Mgr. kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
posli_mail:sk  

Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Fiľo, Rastislav zástupca riaditeľa Žižkova 14, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 226
Lukáčová, Dana ekonómka Žižkova 14, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 228
Paulinyová, Anna odborný dokumentarista Žižkova 14, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
posli_mail:sk  
Pöss, Ondrej riaditeľ Žižkova 14, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 225
Schvarc, Michal kurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 228
Šilberský, Aleš reštaurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20 491 227

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Hederová, Gabriela riaditeľka, t.č. na MD Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
   
Solár, Andrej kurátor - poverený zastupovaním riaditeľa Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 931 02
voip:sk 293102
Žilová, Marta kultúrno-propagačný manažér Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
posli_mail:sk  
Zámečníková, Beáta kurátor Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
posli_mail:sk
Telefón +421 2 20493103
voip:sk 293103
Želizňáková, Patrícia kultúrno-propagačný manažér Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
posli_mail:sk
Telefón +421 2 204 931 01
voip:sk 293101
Glatzová, Katarína, Ing. dozorca Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
   

Múzeum Červený Kameň

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Arvayová, Andrea účtovník-pokladník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 01
Domorák, Daniel lektor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 245 51 10
voip:sk 335 110
Branišová, Lýdia knihovník - dokumentátor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 245 91 31
voip:sk 359 131
Hájiček, Jaroslav riaditeľ Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 06
mobil:sk 0905 451 759
Haršány, Ľuboš kultúrno-propagačný manažér, vedúci oddelenia Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 245 90 07
voip:sk 359 007
Haršányová, Sylvia účtovník-kontrolór Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 70
voip:sk 335 170
Hrdličková, Terézia kultúrno-propagačný manažér Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 08
Kovačik, Michal kurátor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 08
voip:sk 359 108
Myslíková, Lýdia dokumentátor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 245 51 32
voip:sk 335 132
Podhradská, Nataša účtovník zásob a majetku, skladník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 71
Porkert, Marián energetik, referent OBP a PO, referent OBO a utajovaných skutočností Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 12
mobil:sk 0917 670 637
Porkertová, Beáta finančný referent, vedúca oddelenia Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 14
voip:sk 335 114
Tihányi, Jozef kurátor-kustód, vedúci oddelenia Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 245 51 41
voip:sk 335 141
Zigo, Jakub archivár Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
mobil:sk 0903 750 031
Zacharová, Jana všeobecný a mzdový účtovník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
posli_mail:sk
Telefón +421 33 690 58 11
voip:sk 335 111

Múzeum Ľudovíta Štúra

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Chorvátiková, Soňa lektor Štúrova 84
900 01 Modra 
 
Telefón +421 33 647 27 65
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
Gažová, Mária ekonómka Štúrova 84
900 01 Modra 
posli_mail:sk
Telefón +421 33 24 54 101
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 101
Hrdlovičová, Sylvia kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
posli_mail:sk
Telefón +421 33 24 54 106
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 106
Jančovičová, Viera riaditeľka Štúrova 84
900 01 Modra 
posli_mail:sk
Telefón +421 33 647 2944
mobil:sk 0918645827
fax:sk +421 33 647 2944
voip:sk +421 33 24 54 103
Kovárová, Margaréta lektor Štúrova 84
900 01 Modra 
posli_mail:sk
Telefón +421 33 24 54 107
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 107
Mihalkovičová, Beáta kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
posli_mail:sk
Telefón +421 33 64 07 630
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 102
Petrakovičová, Agáta kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
posli_mail:sk
Telefón +421 33 24 54 104
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 104
Tarkayová, Viera kultúrno propagačný manažér Štúrova 84
900 01 Modra
posli_mail:sk
Telefón +421 33 24 54 105
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 105

Múzeum M.R.Štefánika

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Janovíčková, Dana lektor, múzejný pedagóg Košariská 95
906 15 Košariská
posli_mail:sk
Telefón +421 34 24 52 111
+421 34 62 42 626
mobil:sk +421 918 905 925
voip:sk 342111
Petráková, Alena riaditeľka Košariská 95
906 15 Košariská
posli_mail:sk
Telefón +421 34 24 51 101
mobil:sk +421 907 722 550
voip:sk 341101

Múzeum Slovenských národných rád

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bajcarová, Dana účtovník Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
posli_mail:sk
Telefón +421 34 245 1104
mobil:sk +421 918 905 939
voip:sk 341104
Camacho, Dávid kustód Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
posli_mail:sk
Telefón +421 34 24 51 103
voip:sk 341103
Dvorská, Ivana dokumentátor Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
posli_mail:sk
Telefón +421 34 24 51 102
voip:sk 341102
Mlčúchová, Lenka zástupkyňa riaditeľky, kurátor Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
posli_mail:sk
Telefón +421 34 24 51 102
mobil:sk +421 918 665 393
voip:sk 341102
Petráková, Alena riaditeľka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
posli_mail:sk
Telefón +421 34 24 51 101
mobil:sk +421 907 722 550
voip:sk 341101
Abramovičová, Nina lektor Štúrova 2
907 01 Myjava
posli_mail:sk  

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Antolová, Erika kurátor Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
posli_mail:sk
Telefón +421 47 2454 106
mobil:sk 0918 665 391
voip:sk 474 106
Ferencová, Helena riaditeľka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
posli_mail:sk
Telefón +421 47 48 70 194
mobil:sk 0918 665 392
voip:sk 474 101
Fulajtárová, Zlatica dokumentátor, vedúca oddelenia Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
posli_mail:sk
Telefón +421 47 2454 104
mobil:sk 0918 999 610
voip:sk 474 104
Gúgľavová, Mária finančný referent Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
posli_mail:sk
Telefón +421 47 2454 102
voip:sk 474 102
Hanko, Jaroslav múzejný pedagóg Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
posli_mail:sk
Telefón +421 47 48 70 218
+421 47 2454 100
mobil:sk 0918 999 609
voip:sk 474 100
Hodási, Marek konzervátor Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
posli_mail:sk
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106
Procházka, Marián správca budov Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 47 24 54 106
mobil:sk 0918 999 611
Sedlačeková, Zuzana účtovníčka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
posli_mail:sk
Telefón +421 47 2454 102
voip:sk 474 102
Stenová, Mária predajca Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
posli_mail:sk
Telefón +421 47 48 70 218
+421 47 2454 100
voip:sk 474 100

Múzeum Bojnice

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Adamcová, Lenka lektor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Jeleneková, Andriana informátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
Dobošová, Tatiana lektor (materská dovolenka) Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 5430 624
633
Doničová, Júlia mzdové a personálne učtovníctvo Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Farkašová, Eva finnančný referent účtovníctva - vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Gordíková, Petra kultúrno - propagačný manažér Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Hlavina, Marek technik informačných systémov Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 104
Kližan, Erik knihovník archivár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Kmeťová-Miškovičová, Diana dokumentátor - vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Letavay, Mikuláš investestičný referent - vedúci oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Malečková, Katarína kurátor - vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Oboňa, Radovan umelecký stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
Ondrušková, Zuzana učtovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Papco, Ján riaditeľ Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 535
Pösová, Gabriela reštaurátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Sokolová, Lucia asistent riaditeľa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 535
Solárik, Jaroslav reštaurátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
Šormanová, Gabriela informátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
Važanová, Renáta kultúrno-propagačný manažér Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 30 624
633
Zubajová, Jana kultúrno-propagačný referent Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 54 31 301
Píšová, Kamila lektor-metodik, vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 5430 624
Balážová Mankovecká, Mária lektor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
voip:sk 462 115
Cipovová, Miroslava kurátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421 46 5430 624
633
Polková Lucia účtovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
posli_mail:sk
Telefón +421-46-5430 624
633
voip:sk 462 101

Etnografické múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Balošáková Nadja kurátorka, fond ľudového umenia Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 000
voip:sk 434 000
Blahová, Eva dokumentátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 239
voip:sk 434 239
Both, Marek kurátor - archeológ Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 000
voip:sk 434 000
Brožová, Alena dokumentátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 238
voip:sk 434 238
Dudková Eva kurátorka - etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 54 237
voip:sk 434 237
Ferklová, Daša kurátorka - etnologička; vedúca Oddelenia historických a etnografických zbierok Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 236
voip:sk 434 236
Gazdíková, Alžbeta kurátorka - etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 237
voip:sk 434 237
Kozáková, Vlasta referentka komisionálneho predaja, lektorka, múzejná pedagogička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011
Pastieriková, Marta kurátorka - etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 224
voip:sk 434 224
Pekariková, Barbora kurátorka - kunsthistorička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 236
voip:sk 434 236
Zahradníková, Elena kurátorka - etnologička; vedúca Oddelenia dokumentácie a ochrany zbierok Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 235
voip:sk 434 235

Múzeum Andreja Kmeťa

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Astaloš, Boris kurátor - zoológ Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 55 117
voip:sk 435 117
Bílková Lýdia dokumentaristka, knihovníčka Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 55 110
voip:sk 435 110
Bendík, Andrej geológ – paleontológ, vedúci múzea Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 55 111
voip:sk 435 111
Dériová,Veronika dokumentaristka, knihovníčka (MD) Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 55 110
voip:sk 435 110
Fulírová Iveta pokladníčka, lektorka Ul. A. Kmeťa 20
036 01 Martin
 
Telefón +421 43 24 55 113
voip:sk 435 113
Očka, Stanislav kurátor - botanik Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 55 116
voip:sk 435 116
Straková Slávka pokladníčka, lektorka Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 55 113
voip:sk 435 113 
Žiak, Matej kurátor - entomológ Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 55 114
voip:sk 435 114

Múzeum Martina Benku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Horváthová, Lýdia lektorka, referentka Kuzmányho 34
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 390; +421 43 24 57 111
voip:sk 437 111
Váleková, Monika kurátorka Kuzmányho 34
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 390; +421 43 24 57 111
voip:sk 437 111

Múzeum slovenskej dediny

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Ďurdíková, Jaroslava kultúrno-propagačná manažérka Areál MSD
Jahodnícke háje
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 58 115
voip:sk 438 115
Kadlecová, Tatiana kurátorka – etnografka Areál MSD, Jahodnícke háje
036 01 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Kiripolská, Anna kurátorka - etnografka, fond ľudového nábytku Areál MSD
Jahodnícke háje
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Lanková, Miroslava dokumentaristka, kustódka Areál MSD
Jahodnícke háje
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Neplech, Jaroslav vedúci prevádzky MSD Areál MSD
Jahodnícke háje
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Očková, Katarína kurátorka - vedúca Múzea slovenskej dediny Areál MSD
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 58 114
voip:sk 438 114
Sýkora, Radovan kurátor - etnograf, fond poľnohospodárstva, zberného a koristného hospodárenia Areál MSD
Jahodnícke háje
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 58 113
voip:sk 438 113

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Siekliková Tatiana dokumentátorka sídlo: Moyzesova 11, Martin (poštová: Malá hora 2, P. O. BOX 155)
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 56 111
voip:sk 436 111
Zelinová Hana kurátor sídlo: Moyzesova 11, Martin (poštová: Malá hora 2, P. O. BOX 155)
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 42 30 136; +421 43 24 56 111
voip:sk 436 111

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Daneková Adriana kurátorka Areál MSD Jahodnícke háje 
Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 43 83 294; +421 43 24 61 111
Segľová Lucia kurátorka (MD) Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 413 10 11-2

Slovenské národné múzeum v Martine

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Astalošová Lenka finančná referentka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 221
voip:sk 434 221
Berková Mariana personalistka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 222
voip:sk 434 222
Dendisová Janka finančná referentka (MD) Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 221
voip:sk 434 221
Halmová Mária riaditeľka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 413 3096
voip:sk 434 226
Haršányiová Monika ekonómka, vedúca Ekonomického oddelenia a Oddelenia prevádzkovo-technického Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 228
voip:sk 434 228
Kiripolská Milena kultúrno-propagačná manažérka, vedúca Oddelenia prezentácie a marketingu Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón + 421 43 413 10 11-12 ; +421 43 2454 223
voip:sk 434 223
Nemčeková Jana finančná referentka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 221
voip:sk 434 221
Peťová Anna knihovníčka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 232
voip:sk 434 232
Sedláčková Michala kurátorka - archivárka (MD) Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 229
voip:sk 434 229
Stareková Terézia referentka pre prevádzku Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 225
voip:sk 434 225
Štillová Katarína sekretárka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 413 3096; +421 43 24 54 220
voip:sk 434 220
Varínska Viera archivárka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 24 54 229; +421 43 41 31 011
voip:sk 434 229
Zelinová Hana zástupkyňa riaditeľky Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
posli_mail:sk
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 227
voip:sk 434 227

Múzeum Betliar

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Červenák, Stanislav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Červenák, Štefan vodič, strojník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 396
Garan Hafura, Milan člen strážnej služby (VO) expozície hradu Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 394
Gdovin, Tomáš Miroslav vedúci oddelenia údržby a opráv Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 392
Hacsková, Katarína pokladníčka expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 400
Jerga, Jaroslav údržbár - konzervátor dreva Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 397
Jóža, Štefan člen strážnej služby (VO) expozície hradu Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 394
Koch, Štefan člen strážnej služby (VO) Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 394
Kolembus, Jozef člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Kolesárová, Mária mzdová a personálna referentka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
posli_mail:sk
mobil:sk 0918 728 393
Krajčiová, Judita vedúca oddelenia marketingu, PR a múzejnej pedagogiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 686 634
Kristof, Ondrej člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Lázárová, Jana účtovník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Lörinčíková, Silvia vedúca Oddelenia histórie, zbierok a výstavnej činnosti Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
posli_mail:sk
mobil:sk 0918 728 395
Lükőová, Terézia lektorka a záhradníčka mauzólea v Krh. Podhradí Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Nagyová, Brigita vedúca Oddelenia historickej zelene Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
posli_mail:sk
mobil:sk 0918 728 389
Nemes, Árpád údržbár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 398
Polák, Miroslav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 649 092
Pristašová, Eva pokladníčka - hlavná lektorka mauzólea v Krh. Podhradí Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
Telefón +421 58 73 22 034
mobil:sk 0918 728 401
Szárazová, Zuzana pokladníčka expozície hradu Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
Telefón +421 58 73 24 769
mobil:sk 0918 728 399
Takácsová, Katarína dokumentátor - archivár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
posli_mail:sk
mobil:sk 0918 728 390
Vavreková, Viera sekretárka, pokladníčka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
posli_mail:sk
Telefón +421 58 79 83 118
mobil:sk 0918 728 391
Zsoldosová, Katarína lektorka expozície hradu Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Barczi, Július riaditeľ Kaštieľna 6
049 21 Betliar
posli_mail:sk
Telefón +421 58 798 3195
Mátéová, Tímea zástupca riaditeľa Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
posli_mail:sk
Telefón +421 915 716 633

Spišské múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Novotná, Mária riaditeľka, kurátor Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl. 100
mobil:sk 0905 742 428
Pavúková-Uharčeková, Dáša kurátor, historik umenia Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.101
Stanko, Jozef TPZ, invest.činnosť Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.102
mobil:sk 0908 622 047
Uhrinovský, Peter finančný referent Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.105
Macejová, Martina kustód - dokumentátor Nám. Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 786
kl. 107
Citterová, Zuzana finančný referent Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.110
Galajdová, Adriana lektor, ref.evidencie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 786
Halcin, Peter správa majetku,vodič Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.111
mobil:sk 0908 452 582
Kočišová, Lucia finančný referent Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.108
Laciňáková, Lucia knihovník Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 13 496
mobil:sk 0917 482 984
Liščák, Ľubomír fotograf,vodič Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.113
mobil:sk 0905 944 029
Ondrejková, Ivana lektor - zimné obdobie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 13 496
Pavlis, Jozef konzervátor Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 13 496
mobil:sk 0917 482 985
Gonda, Pavol TPZ, VO, Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 13 496
Rusiňáková, Alžbeta lektor, ref. evidencie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 449
Stanková, Mária ref.PaM, mzdový ref. Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.109
Stejskal, Martin archeológ Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
posli_mail:sk
Telefón +421 53 45 12 786
kl.104

Múzeum rusínskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Glosíková, Oľga Riaditeľka Masarykova č.20
080 01 Prešov
posli_mail:sk
Telefón +421 517495403
mobil:sk 0905926291
fax:sk +421 512453855
voip:sk +421 512453 315
Glosíková, Helena Dokumentátor Masarykova č.20
080 01 Prešov
posli_mail:sk
Telefón +421 51 2453317
fax:sk +421 51 2453855
voip:sk 253 317
Konečný, Jozef Technicko-prevádzkový zamestnanec Masarykova č.20
080 01 Prešov 
posli_mail:sk
mobil:sk 0907 814 739
fax:sk + 421 51 2453855
voip:sk +421 51 2453316
Vasiliaková, Viera Finančný referent Masarykova č.20
080 01 Prešov 
posli_mail:sk
fax:sk +421 51 2453855
voip:sk +421 51 2453318
Kimák - Fejko, Peter Kurátor Masarykova 20
080 01 Prešov
posli_mail:sk
fax:sk +412 512453855
voip:sk +412 51 2453319
Koľová, Natália Kustód Masarykova 20
08001 Prešov
posli_mail:sk
Telefón +421 51 2453320
fax:sk +421 512453855
voip:sk 253 320

Múzeum ukrajinskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Božiková Miriam, Mgr. lektor-kurátor Centrálna 258
089 01 Svidník
posli_mail:sk  
Džoganík Jaroslav, Doc.PhDr.,CSc. riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk
Telefón +421 54 24 51 002
mobil:sk 0907 584 287
Fričeková Mária účtovník Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk
Telefón +421 54 245 1003
Hirjaková Jaroslava, Mgr. lektor-metodik Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Holodňáková Emília, Bc. knihovník-lektor Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk  
Jackanin Milan, Ing vedúci hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón +421 54 245 1003
mobil:sk 0907 814 458
Kravcová Mária sekretariát-pokladníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk
Telefón +421 54 24 51 001
Kurilcová Nadežda domovník Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Kurilec Marián domovník Festivalova ul.
089 01 Svidník
   
Macková Dana lektor Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk
Telefón +421 54 24 51 005
Mitrušková Olina upratovačka Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Petraník Peter údržbár-murár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Pipas Dušan kustód-konzervátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Puškár Ladislav, PaedDr. ved.odd. histórie - zástupca riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk
voip:sk 0907 814 457
Ražina Ľudmila, Ing. ved.odd.dokumentácie,prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Tchír Michal vodič Centrálna 258
089 01 Svidník 
   
Varchol Jozef, PhDr. ved.odd.národopisu Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk
Telefón +421 54 245 1004
Varcholová Nadežda, PhDr. kurátor-registrátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk  
Vasilenko Rudolf údržbár-stolár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Vasilenkova Iveta, PhDr. lektor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
posli_mail:sk
Telefón +421 54 245 1006
Zavodová Anna dokumentátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
posli_mail:sk