Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Betliar

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Červenák, Stanislav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Červenák, Štefan vodič, strojník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 396
Garan Hafura, Milan člen strážnej služby (VO) expozície hradu Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 394
Gdovin, Tomáš Miroslav vedúci oddelenia údržby a opráv Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 392
Hacsková, Katarína pokladníčka expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 400
Jerga, Jaroslav údržbár - konzervátor dreva Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 397
Jóža, Štefan člen strážnej služby (VO) expozície hradu Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 394
Koch, Štefan člen strážnej služby (VO) Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 394
Kolembus, Jozef člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Kolesárová, Mária mzdová a personálna referentka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk 0918 728 393
Krajčiová, Judita vedúca oddelenia marketingu, PR a múzejnej pedagogiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 686 634
Kristof, Ondrej člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Lázárová, Jana účtovník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Lörinčíková, Silvia vedúca Oddelenia histórie, zbierok a výstavnej činnosti Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk 0918 728 395
Lükőová, Terézia lektorka a záhradníčka mauzólea v Krh. Podhradí Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Nagyová, Brigita vedúca Oddelenia historickej zelene Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk 0918 728 389
Nemes, Árpád údržbár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 728 398
Polák, Miroslav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk 0918 649 092
Pristašová, Eva pokladníčka - hlavná lektorka mauzólea v Krh. Podhradí Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
Telefón +421 58 73 22 034
mobil:sk 0918 728 401
Szárazová, Zuzana pokladníčka expozície hradu Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
Telefón +421 58 73 24 769
mobil:sk 0918 728 399
Takácsová, Katarína dokumentátor - archivár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk 0918 728 390
Vavreková, Viera sekretárka, pokladníčka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 79 83 118
mobil:sk 0918 728 391
Zsoldosová, Katarína lektorka expozície hradu Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
   
Barczi, Július riaditeľ Kaštieľna 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 798 3195
Mátéová, Tímea zástupca riaditeľa Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 915 716 633