Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Betliar

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Červenák, Štefan vodič, strojník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 396
Hacsková, Katarína sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400
Jerga, Jaroslav konzervátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 397
Koch, Štefan člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Krajčiová, Judita vedúca Oddelenia marketingu, PR, múzejnej pedagogiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 686 634
Lázárová, Jana vedúca Oddelenia ekonomiky a referát personalistiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 905 512 266
Lörinčíková, Silvia vedúca Oddelenia výskumu a starostlivosti o zbierkový fond Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 395
Nagyová, Brigita špecialista pre ochranu parku Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 389 
Nemes, Árpád údržbár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 398
Polák, Miroslav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Pristašová, Eva sprievodkyňa v mauzóleu v Krásnohorskom Podhradí Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 401
Szárazová, Zuzana pokladníčka, sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400 
Vavreková, Viera asistent riaditeľa, knihovník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 79 83 118
mobil:sk +421 918 728 391
Zsoldosová, Katarína sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400
Barczi, Július riaditeľ Kaštieľna 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 798 3195
mobil:sk +421 905 593 127 
Mátéová, Tímea zástupca riaditeľa, kurátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 915 716 633
Smolková, Jana personálny a mzdový referent Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 905 202 574