Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Ľudovíta Štúra

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Chorvátiková, Soňa lektor Štúrova 84
900 01 Modra 
 
Telefón +421 33 647 27 65
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
Gažová, Mária ekonómka Štúrova 84
900 01 Modra 
Pošli mail
Telefón +421 33 24 54 101
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 101
Hrdlovičová, Sylvia kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 33 24 54 106
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 106
Jančovičová, Viera riaditeľka Štúrova 84
900 01 Modra 
Pošli mail
Telefón +421 33 647 2944
mobil:sk 0918645827
fax:sk +421 33 647 2944
voip:sk +421 33 24 54 103
Kovárová, Margaréta lektor Štúrova 84
900 01 Modra 
Pošli mail
Telefón +421 33 24 54 107
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 107
Mihalkovičová, Beáta kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 33 64 07 630
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 102
Petrakovičová, Agáta kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 33 24 54 104
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 104
Tarkayová, Viera kultúrno propagačný manažér Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 33 24 54 105
mobil:sk +421 905 719 273
fax:sk +421 33 64 72 944
voip:sk +421 33 24 54 105
Dugovičová, Marta lektor Štúrova 84
900 01 Modra