Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum ukrajinskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Božiková Miriam, Mgr. lektor-kurátor Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail  
Džoganík Jaroslav, Doc.PhDr.,CSc. riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 002
mobil:sk 0907 584 287
Fričeková Mária účtovník Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
Hirjaková Jaroslava, Mgr. lektor-metodik Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Holodňáková Emília, Bc. knihovník-lektor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Jackanin Milan, Ing vedúci hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón +421 54 245 1003
mobil:sk 0907 814 458
Kravcová Mária sekretariát-pokladníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 001
Macková Dana lektor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 005
Mitrušková Olina upratovačka Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Puškár Ladislav, PaedDr. ved.odd. histórie - zástupca riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
voip:sk 0907 814 457
Ražina Ľudmila, Ing. ved.odd.dokumentácie,prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Tchír Michal vodič Centrálna 258
089 01 Svidník 
   
Varchol Jozef, PhDr. ved.odd.národopisu Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1004
Varcholová Nadežda, PhDr. kurátor-registrátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Zavodová Anna dokumentátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Kurilcová Nadežda domovník Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Kurilec Marián domovník Festivalova ul.
089 01 Svidník
   
Petraník Peter údržbár-murár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Pipas Dušan kustód-konzervátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Vasilenko Rudolf údržbár-stolár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Vasilenkova Iveta, PhDr. lektor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1006