Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Veselovská, Dana lektor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
mobil:sk 0918 999 607
Agnesa Kancková lektor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Bőhm, Ondrej lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0918 999 608
Némethová, Zita lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0908 385 821
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 255
mobil:sk 0908 737 814
voip:sk 291255
Tóbiová, Monika finančný referent Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 252
voip:sk 291252
Siposová, Sylvia kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Zsemlyeová, Mária dokumentátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 259
voip:sk 291259
Hushegyi, János kurátor, kultúrno-propagačný manažér, múzejný pedagóg Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 257
voip:sk 291257
Feke, Arnold kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
voip:sk 291256
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Rezníčeková, Anna upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
   
Bolemant, Eva, Mgr. kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón 02 204 91 260
Kollárová, Denisa dokumentátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail