Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Bojnice

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Adamcová, Lenka lektor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Jeleneková, Andriana informátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
Dobošová, Tatiana lektor (materská dovolenka) Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 5430 624
633
Doničová, Júlia mzdové a personálne učtovníctvo Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Farkašová, Eva finnančný referent účtovníctva - vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Gordíková, Petra kultúrno - propagačný manažér Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Kližan, Erik knihovník archivár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Kmeťová-Miškovičová, Diana dokumentátor - vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Letavay, Mikuláš investestičný referent - vedúci oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Malečková, Katarína kurátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Oboňa, Radovan umelecký stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
Ondrušková, Zuzana učtovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Papco, Ján riaditeľ Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 535
Pösová, Gabriela reštaurátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Sokolová, Lucia asistent riaditeľa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 535
Solárik, Jaroslav reštaurátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
Šormanová, Gabriela informátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
Važanová, Renáta kultúrno-propagačný manažér Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Zubajová, Jana kultúrno-propagačný referent Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 31 301
Píšová, Kamila lektor-metodik, vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 5430 624
Balážová Mankovecká, Mária lektor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
voip:sk 462 115
Polková Lucia účtovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421-46-5430 624
633
voip:sk 462 101
Barbora Zárecká kurátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421-46-5430 624
633
Hájiček, Karol technik informačných systémov Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
Cvešper, Pavol kustód Zámok a okolie 1
972 01  Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 5430 624
633