Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum ukrajinskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Hirjaková Jaroslava, Mgr. lektor-metodik Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Jackanin Milan, Ing vedúci hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón +421 54 245 1003
mobil:sk 0907 814 458
Kurilcová Nadežda domovník Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Kurilec Marián domovník Festivalova ul.
089 01 Svidník
   
Mitrušková Olina upratovačka Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Petraník Peter údržbár-murár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Pipas Dušan kustód-konzervátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Ražina Ľudmila, Ing. ved.odd.dokumentácie,prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Tchír Michal vodič Centrálna 258
089 01 Svidník 
   
Vasilenko Rudolf údržbár-stolár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Zavodová Anna dokumentátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Macková Dana lektor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 005
Holodňáková Emília, Bc. knihovník-lektor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Fričeková Mária účtovník Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
Vasilenkova Iveta, PhDr. lektor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1006
Džoganík Jaroslav, Doc.PhDr.,CSc. riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 002
mobil:sk 0907 584 287
Varchol Jozef, PhDr. ved.odd.národopisu Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1004
Puškár Ladislav, PaedDr. ved.odd. histórie - zástupca riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
voip:sk 0907 814 457
Kravcová Mária sekretariát-pokladníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 001
Božiková Miriam, Mgr. lektor-kurátor Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail  
Varcholová Nadežda, PhDr. kurátor-registrátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail