Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Historické múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Benkovský, Ján skladník Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 597 24 203
Keszoczová, Mária predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
   
Šarköziová, Eva dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13    
Spišiaková, Jana finančný referent Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Abrahámová, Ľubomíra reštaurátor      
Barbasová, Hedviga dozorca      
Belušák, Eduard kurátor      
Biksadská, Anna dozorca      
Birkušová, Sylvia reštaurátor      
Bomba, Tibor dozorca      
Borkovičová, Jiřina upratovačka      
Falková, Zuzana kustód      
Gaburová, Jasna kurátor      
Grančayová, Helena upratovačka      
Hýbelová, Zuzana finančný referent      
Komora, Pavel kurátor      
Kujanová-Privrelová, Andrea upratovačka      
Malečka, Tomáš kustód      
Milanová, Andrea kurátor      
Nemčeková Borkovičová, Miroslava upratovačka      
Okkel, Samuel predajca      
Pätoprstá, Danka dozorca      
Peyk, Larysa čašník      
Reháneková, Anna dozorca      
Rosypalová, Alexandra upratovačka      
Škrhová, Rozália upratovačka      
Uhrová, Lea finančný referent      
Regaya, Danica predajca      
Zapletalová, Libuša dozorca      
Želonka, Vladimír vodič      
Luprichová, Zuzana kustód, redaktorka zborníka História    
Telefón +421 2 204 83 118
Vyskupová, Martina kustód    
Telefón +421 2 204 83 114
Kašák, Martin predajca      
Zúbeková, Oľga dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Oravcová, Mária dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Kerliková Iva, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Forgáčová, Elena dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Piatrová, Alena kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 109
Litváková, Andrea kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 104
Kele, Edmund reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Hasalová, Eva kurátor Bratislavský hrad
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón 02 204 83 109
Bašteková, Hana účtovník Vajanského náb. 2, P. O. B.ox 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 163
voip:sk 269 163
Kližanová, Hana kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 109
Agnerová, Jana kustód Pezinok  Pošli mail
Telefón +421 33 245 1301
Hutťanová, Jana kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 110
mobil:sk 0915 993 301
Gerbocová, Jarmila kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
Domaracká, Júlia kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 108
Herman, Juraj kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Kucharík, Juraj lektor   Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 104
Lubušká, Lenka kurátorka, kustódka depozitu papier, redaktorka zborníka História Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 33 245 1302
voip:sk 331302
Mrázová, Magdaléna kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 108
Budaj, Marek kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
510 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
voip:sk 283107
Klein, Marian finančný referent Bratislavský hrad, P.O.Box 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 483
voip:sk 283 
Besedič, Martin kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Lányi, Matúš kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail  
Pírek, Michal kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Holienčin, Miroslav dokumentátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 102
Nemečková, Nikola, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Lalíková, Nina reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Drahošová, Oľga vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 102
Klocklerová, Patrícia kustód Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Barta, Peter riaditeľ Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 101
voip:sk 283101
Darnády, Peter kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 201
Škuciová, Ružena reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Pjatek, Slavomír vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 121