Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum ukrajinskej kultúry

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Božiková, Miriam, Mgr. vedúca oddelenia národopisu Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 907 475 638
Čičvara, Michal kustód Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 006
Džoganík, Jaroslav, Doc.PhDr.,CSc. riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 002
mobil:sk +421 907 584 287
Fričeková, Mária účtovník Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 003
Holodňáková, Emília, Bc. knihovníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1005
Jackanin, Milan, Ing. vedúci hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
mobil:sk +421 907 814 458
Kosťová, Iveta záhradník Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Kravcová, Mária pokladníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 001
Kurilcová Nadežda upratovačka Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Kurilec Marián domovník Festivalova ul.
089 01 Svidník
   
Macková Dana lektor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 007
Mitrušková Oľga upratovačka Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Pipas Dušan konzervátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Pipasová, Monika dokumentátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Puškár, Ladislav, PaedDr. vedúci oddelenia histórie, zástupca riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
voip:sk +421 907 814 457
Ražina Ľudmila, Ing. vedúca oddelenia dokumentácie, prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 54 245 004
mobil:sk +421 908 795 086
Tchír Michal údržbár Centrálna 258
089 01 Svidník 
   
Vasilenko, Rudolf údržbár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Vasilenková, Iveta, PhDr. kurátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Volčko, Karol údržbár Centrálna 258
089 01 Svidník