Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Historické múzeum

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Abrahámová, Ľubomíra - rodičovská dovolenka reštaurátor      
Agnerová, Jana kustód Pezinok  Pošli mail
Telefón +421 33 245 1301
Angyal, Ladislav strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Barbasová, Hedviga dozorca      
Barta, Peter riaditeľ Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 101
voip:sk 283101
Bašteková, Hana účtovník Vajanského náb. 2, P. O. B.ox 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 163
voip:sk 269 163
Belušák, Eduard kurátor      
Benkovský, Ján skladník Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 597 24 203
Besedič, Martin kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Biksadská, Anna dozorca      
Birkušová, Sylvia reštaurátor      
Bomba, Tibor dozorca      
Borkovičová, Jiřina upratovačka      
Bota, Štefan strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Budaj, Marek kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
voip:sk 283107
Bunčák, Ladislav strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Csicselová, Vlasta Ana strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Darnády, Peter kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 201
Domaracká, Júlia kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 116
Drahošová, Oľga vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 102
Dufek, František strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Esterházy, Nikolaus Paul dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Falková, Zuzana kustód      
Forgáčová, Elena dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Gábriková, Dominika, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Gaburová, Jasna kurátor      
Gerbocová, Jarmila kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
Grančayová, Helena upratovačka      
Gregorová, Katarína, Ing. dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Hasalová, Eva kurátor Bratislavský hrad
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón 02 204 83 109
Hasprová, Natália, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Herman, Juraj kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Holienčin, Miroslav dokumentátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 102
Hutťanová, Jana kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 110
mobil:sk 0915 993 301
Hýbelová, Zuzana finančný referent      
Kašák, Martin predajca      
Katriňák, Peter strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Kele, Edmund reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Kerliková Iva, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Keszoczová, Mária predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
   
Kirilov, Julian, Ing. informátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Klein, Marian finančný referent Bratislavský hrad, P.O.Box 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 483
voip:sk 283 
Kližanová, Hana kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 109
Klocklerová, Patrícia kustód Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Komora, Pavel kurátor      
Kucharík, Juraj lektor   Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 104
Kučmová, Mária dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Lalíková, Nina reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Lányi, Matúš kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail  
Liška, Ivan, Bc. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Litváková, Andrea kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 104
Lubušká, Lenka kurátorka, kustódka depozitu papier, redaktorka zborníka História Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 33 245 1302
voip:sk 331302
Luprichová, Zuzana kustód, redaktorka zborníka História    
Telefón +421 2 204 83 118
Malečka, Tomáš kustód      
Milanová, Andrea kurátor      
Mlynárčeková Gabriela dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Mrázová, Magdaléna kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 108
Muráňová, Martina - rodičovská dovolenka lektor   Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 110
Nemčeková Borkovičová, Miroslava upratovačka      
Nemečková, Nikola, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Ochodnícka, Zuzana upratovačka Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Okkel, Samuel predajca      
Ondrejkovič, Zdeno strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Oravcová, Mária dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Pätoprstá, Danka dozorca      
Peyk, Larysa čašník      
Piatrová, Alena kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 109
Pírek, Michal kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Pjatek, Slavomír vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 121
Popperová, Ingeborg dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Regaya, Danica predajca      
Reháneková, Anna dozorca      
Šarköziová, Eva dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13    
Škrhová, Rozália upratovačka      
Škuciová, Ružena reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Sojka, Štefan strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Spišiaková, Jana finančný referent Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Stioklas, Boris, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Šustová, Mariana dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Uhrová, Lea finančný referent      
Vyskupová, Martina kustód    
Telefón +421 2 204 83 114
Zapletalová, Libuša dozorca      
Želonka, Vladimír vodič      
Zúbeková, Oľga dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava