Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Hederová, Gabriela riaditeľka, t.č. na MD Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
   
Solár, Andrej kurátor - poverený zastupovaním riaditeľa Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail
Telefón +421 2 204 931 02
voip:sk 293102
Zámečníková, Beáta kurátor Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail
Telefón +421 2 20493103
voip:sk 293103
Želizňáková, Patrícia kultúrno-propagačný manažér Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Pošli mail
Telefón +421 2 204 931 01
voip:sk 293101
Žilová, Marta kultúrno-propagačný manažér Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail