Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum slovenskej dediny

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Ďurdíková, Jaroslava kultúrno-propagačná manažérka Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 115
voip:sk 438 115
Kadlecová, Tatiana kurátorka – etnografka Areál MSD, Jahodnícke háje
036 01 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Kiripolská, Anna kurátorka - etnografka, fond ľudového nábytku Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Lanková, Miroslava dokumentaristka, kustódka Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Neplech, Jaroslav vedúci prevádzky MSD Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Očková, Katarína kurátorka - vedúca Múzea slovenskej dediny Areál MSD
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 114
voip:sk 438 114
Sýkora, Radovan kurátor - etnograf, fond poľnohospodárstva, zberného a koristného hospodárenia Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 113
voip:sk 438 113