Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Historické múzeum

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Peyk, Larysa čašník      
Holienčin, Miroslav dokumentátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 102
Oravcová, Mária dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Forgáčová, Elena dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Popperová, Ingeborg dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Gregorová, Katarína, Ing. dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Mlynárčeková Gabriela dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Šustová, Mariana dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Kučmová, Mária dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Esterházy, Nikolaus Paul dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Šarköziová, Eva dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13    
Barbasová, Hedviga dozorca      
Biksadská, Anna dozorca      
Bomba, Tibor dozorca      
Pätoprstá, Danka dozorca      
Reháneková, Anna dozorca      
Zapletalová, Libuša dozorca      
Zúbeková, Oľga dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Klein, Marian finančný referent Bratislavský hrad, P.O.Box 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 483
voip:sk 283 
Spišiaková, Jana finančný referent Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Hýbelová, Zuzana finančný referent      
Uhrová, Lea finančný referent      
Kirilov, Julian, Ing. informátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Darnády, Peter kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 201
Hutťanová, Jana kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 110
mobil:sk 0915 993 301
Litváková, Andrea kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 104
Lányi, Matúš kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail  
Hasalová, Eva kurátor Bratislavský hrad
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón 02 204 83 109
Kližanová, Hana kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 109
Piatrová, Alena kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 109
Pírek, Michal kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Belušák, Eduard kurátor      
Gaburová, Jasna kurátor      
Komora, Pavel kurátor      
Milanová, Andrea kurátor      
Besedič, Martin kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Budaj, Marek kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
voip:sk 283107
Domaracká, Júlia kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 116
Gerbocová, Jarmila kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
Herman, Juraj kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Mrázová, Magdaléna kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 108
Lubušká, Lenka kurátorka, kustódka depozitu papier, redaktorka zborníka História Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 33 245 1302
voip:sk 331302
Agnerová, Jana kustód Pezinok  Pošli mail
Telefón +421 33 245 1301
Stioklas, Boris, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Klocklerová, Patrícia kustód Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Falková, Zuzana kustód      
Malečka, Tomáš kustód      
Vyskupová, Martina kustód    
Telefón +421 2 204 83 114
Nemečková, Nikola, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Gábriková, Dominika, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Luprichová, Zuzana kustód, redaktorka zborníka História    
Telefón +421 2 204 83 118
Muráňová, Martina - rodičovská dovolenka lektor   Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 110
Kucharík, Juraj lektor   Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 104
Liška, Ivan, Bc. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Keszoczová, Mária predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
   
Okkel, Samuel predajca      
Regaya, Danica predajca      
Kašák, Martin predajca      
Kerliková Iva, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Hasprová, Natália, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Kele, Edmund reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Lalíková, Nina reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Škuciová, Ružena reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Abrahámová, Ľubomíra - rodičovská dovolenka reštaurátor      
Birkušová, Sylvia reštaurátor      
Barta, Peter riaditeľ Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 101
voip:sk 283101
Benkovský, Ján skladník Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 597 24 203
Sojka, Štefan strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Bota, Štefan strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Angyal, Ladislav strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Bunčák, Ladislav strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Csicselová, Vlasta Ana strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Ondrejkovič, Zdeno strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Katriňák, Peter strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Dufek, František strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Bašteková, Hana účtovník Vajanského náb. 2, P. O. B.ox 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 163
voip:sk 269 163
Borkovičová, Jiřina upratovačka      
Grančayová, Helena upratovačka      
Nemčeková Borkovičová, Miroslava upratovačka      
Škrhová, Rozália upratovačka      
Ochodnícka, Zuzana upratovačka Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Drahošová, Oľga vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 102
Pjatek, Slavomír vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 121
Želonka, Vladimír vodič