Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum rusínskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Glosíková, Helena Dokumentátor Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453317
fax:sk +421 51 2453855
voip:sk 253 317
Vasiliaková, Viera Finančný referent Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
fax:sk +421 51 2453855
voip:sk +421 51 2453318
Kimák - Fejko, Peter Kurátor Masarykova 20
080 01 Prešov
Pošli mail
fax:sk +412 512453855
voip:sk +412 51 2453319
Koľová, Natália Kustód Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453320
fax:sk +421 512453855
voip:sk 253 320
Glosíková, Oľga Riaditeľka Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 517495403
mobil:sk 0905926291
fax:sk +421 512453855
voip:sk +421 512453 315
Konečný, Jozef Technicko-prevádzkový zamestnanec Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
mobil:sk 0907 814 739
fax:sk + 421 51 2453855
voip:sk +421 51 2453316