Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Žilová, Marta kultúrno-propagačný manažér Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail  
Hederová, Gabriela, Mgr. kultúrno-propagačný manažér Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves 
Pošli mail  
Zámečníková, Beáta kurátor Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail
Telefón +421 2 20493103
voip:sk 293103
Solár, Andrej kurátor - poverený zastupovaním riaditeľa Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail
Telefón +421 2 204 931 02
voip:sk 293102
Hederová, Gabriela riaditeľka Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail