Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Fulajtárová, Zlatica dokumentátor, vedúca oddelenia Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 104
mobil:sk 0918 999 610
voip:sk 474 104
Gúgľavová, Mária finančný referent Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 102
voip:sk 474 102
Hodási, Marek konzervátor Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106
Hanková Jančeková, Katarína kultúrno-propagačný manažér Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 100
mobil:sk 0918 999 609
voip:sk 474 100
Antolová, Erika kurátor Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 106
mobil:sk 0918 665 391
voip:sk 474 106
Kaličiaková, Zuzana kurátor Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106
Hanko, Jaroslav múzejný pedagóg Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 48 70 218
+421 47 2454 100
mobil:sk 0918 999 609
voip:sk 474 100
Stenová, Mária predajca Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 48 70 218
+421 47 2454 100
voip:sk 474 100
Ferencová, Helena riaditeľka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 48 70 194
mobil:sk 0918 665 392
voip:sk 474 101
Ďuríková, Dáša sekretariát Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 100
voip:sk 474 100
Čierny, Dušan správca budov Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 106
mobil:sk 0918 999 612
voip:sk 474 106
Sedlačeková, Zuzana účtovníčka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 102
voip:sk 474 102
Cerchlan, František údržbár Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106