Kontaky BIB 2017


Informácie a objednávanie na tvorivé dielne a programy 

Monika Machová
e-mail:  monika.machova@bibiana.sk
telefón: +421 2 20467223

Informácie pre médiá 
 
PhDr. Dagmar Valčeková
e-mail:  valcekova@bibiana.sk
            dagmar.valcekova@bibiana.sk
telefón: + 421 2 5441 8488
            + 421 2 2046 7171

Informácie pre odbornú verejnosť a hostí podajú pracovníci Sekretariátu BIB, dočasne presťahovaní do budovy SNM 

Mgr. Viera Anoškinová
vedúca Sekretariátu BIB

e-mail:   bib@bibiana.sk
             viera.anoskinova@bibiana.sk
telefón:  +421 2 5443 3550
             +421 2 2046 7245
mobil:    +421 911 212 322
Ing. Marián Potrok
samostatný odborný pracovník

e-mail:        marian.potrok@bibiana.sk
telefón/fax:  +421 2 5443 3550
telefón:       +421 2 2046 7243 
Mgr. Iveta Sarangová
samostatná odborná pracovníčka

e-mail:        iveta.sarangova@bibiana.sk
telefón/fax: +421 2 5443 3550
telefón:       +421 2 2046 7244