Na čom sedela Európa

od 16. 4. 2014 do 15. 8. 2014
Sídelná budova SNM

Základné vzory sedacieho nábytku prevzali starovekí Gréci a Rimania z Mezopotámie a Egypta. Vývoj európskej stoličky začína gréckym typom „klismos“ a rímskym typom „curule“. Pravzorom, od ktorého sa vyvíjali ďalšie je práve grécky typ. Klismos - jednoduchá stolička so šabľovite zakrivenými nohami a prehnutým obdĺžnikovým operadlom. Rímska stolička curule je v podstate nepohodlná stolička so...

Etnofolk

od 11. 3. 2014 do 31. 7. 2014
Etnografické múzeum

Ľudová kultúra v jej známej historickej podobe už nie je v plnej šírke prirodzenou súčasťou každodenného či sviatočného života. Mnohé tradičné kultúrne elementy už stratili svoj praktický význam a prestali plniť svoje pôvodné funkcie. Iné sa postupne transformovali do súčasného spôsobu života a prispôsobili sa potrebám a predstavám ľudí. Expanzia nových kultúrnych prvkov naučila dnešného človeka...

Anton Fiala po výstave na Severnom póle vystavuje fotografie aj v Bratislave

od 7. 3. 2014 do 30. 6. 2014

Anton Fiala ako jeden z mála fotografov na svete vystavoval na všetkých kontinentoch našej planéty. Po výstavách na Severnom póle, v Amerike, Ázii prináša svoje fotografie do Bratislavy. Jeho výstavu Galéria Svet si návštevníci môžu pozrieť do konca júna v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží. Galéria Svet je prehliadkou 59-ich fotografií z celého sveta. Ponúka nahliadnutie na krásy...

Obrazáreň Bratislavského hradu

od 7. 5. 2013 do 31. 12. 2014
Historické múzeum

Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovenského národného múzea - Historického múzea a ďalších múzeí SNM. Medzi skvosty vystavených diel patria aj tapisérie Príbeh o Ester datovaná do roku 1560 a Lovecká scéna z prvej polovice 16. storočia. Vo veľkej sieni sú umiestnené portréty kráľovskej a cisárskej rodiny Habsburgovcov. Uhorskú šľachtu zase predstavuje rodová...

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu, pred 3500 mil. rokov, pokračuje cez prvohory, druhohory, treťohory a končí vo štvrtohorách nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny. Expozícia približuje významné evolučné zmeny a...

Spišský hrad


Spišský hrad

Spišský hrad je unikátny príklad stredovekého komitátneho kráľovského hradu. Nachádza sa na vápencovom (travertínovom) skalnom brale, vo vizuálnom prepojení na Dreveník a Sobotisko. Skalné hroty bez vegetácie predstavujú ojedinelý príklad zachovaného podložia, ktoré ovplyvnilo aj vzhľad interiéru hradu. Spolu s veľkým sklonom kopca znemožnili zastavať predhradie do tej miery, ako sme na to...

Poštová banka, náš generálny partner


Sídelná budova SNM

Poštová banka je najrýchlejšie rastúcou bankou na slovenskom trhu a potvrdil to aj mimoriadne úspešný rok 2011. Za všetko hovorí významný nárast objemu poskytnutých spotrebiteľských a firemných úverov a neustály rast primárnych zdrojov. Nezávislý ekonomický týždenník Trend nás nazval kométou posledných rokov a vďaka dynamickému a skokovému rastu sme taktiež označovaní za tigra slovenského...

Nová publikácia o Slovenskom národnom múzeu

od 18. 12. 2013 do 31. 3. 2014
Sídelná budova SNM

Publikácia Slovenské národné múzeum (SNM) vychádza pri príležitosti 120. výročia vzniku múzea, čo je priamo spojené so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti v roku 1893 – spolku, ktorý si dal za cieľ zhromažďovať „pamiatky minulosti“ dokumentujúce dejiny Slovenska a Slovákov, bohatstvo kultúrneho dedičstva, ale aj vysoké estetické cítenie slovenského ľudu. Na idey, snaženia a ciele Muzeálnej...

120 rokov Slovenského národného múzea

od 5. 12. 2013 do 29. 11. 2014
Sídelná budova SNM

Pri príležitosti osláv 120. výročia svojho vzniku Slovenské národné múzeum otvára reprezentatívnu výstavu o histórii, osobnostiach, odbornej správe, každodennom živote múzejníkov a predovšetkým o najcennejších zbierkach z fondov tejto významnej národnej inštitúcie. Dejovou líniou výstavného projektu je história múzea sledovaná v jednotlivých etapách jeho vývoja. Od počiatkov Múzea v Martine pred...

Lapidárium


Archeologické múzeum

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16 Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku, pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy: hrnčiarska pec z doby laténskej a sklárska pec z obdobia Veľkej Moravy. Autori: Klára Füryová, Igor Bazovský Výtvarný návrh: Ivan Hinca

Stránka 10Stránka 9Stránka 8Stránka 7Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 
Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1

Expozície

Obrazáreň Bratislavského hradu

Obrazáreň Bratislavského hradu

Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovenského národného múzea - Historického múzea a ďalších múzeí SNM....

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi

Zázrak prírody - Príbeh života...

2. poschodie Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi....

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad je unikátny príklad stredovekého komitátneho kráľovského hradu. Nachádza sa na vápencovom (travertínovom) skalnom brale, vo...

Lapidárium

Lapidárium

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16 Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku,...

Kde som to vlastne, kde sú moje sny?

Kde som to vlastne, kde sú...

Memoriálna výstava prezentuje život dramatika Imre Madácha a rodiny Madáchovcov v prvej polovici 19. storočia. Je prvou časťou novej stálej...

Bytová kultúra šľachty v 18. a 19. storočí

Bytová kultúra šľachty v 18. a...

Expozícia v priestoroch kaštieľa Betliar je zameraná na život a bytovú kultúru uhorskej šľachty v 18. a 19.storočí. Vznikla z pôvodného...

Filmové a televízne bábky

Filmové a televízne bábky

Stála expozícia História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva bola v sezóne 2013 doplnená o ďalšie artefakty z tohto nádherného...

Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej

Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej...

Národná pamiatka. Rokokovo-klasicistický kaštieľ rodiny Madáchovcov. V tejto budove žil a tvoril spisovateľ a dramatik Imre Madách: jeho...

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku

Tradície a hodnoty - Maďari na...

Kultúrna pamiatka. Brämerova kúria je renesančnou stavbou z prelomu 16. a 17. storočia, postavená na staršom základe, barokovo upravená koncom...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej

Pamätný dom Kálmána Mikszátha...

Pamätný dom sa nachádza v strede obce Sklabiná, v okrese Veľký Krtíš. Zámožnejší sedliacky dom z prvej pol. 19. storočia bol postaveny v roku...

Dom Majstra Pavla

Dom Majstra Pavla

V historickom dome na námestí, ktorého najstarším známym majiteľom bol Majster Pavol z Levoče je expozícia venovaná životu a dielu jedného z...

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska

Zázrak prírody - Biodiverzita...

2. poschodie Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m2. Úvod...

» všetky stále expozície

Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1

Aktuálne výstavy

Na čom sedela Európa

Na čom sedela Európa

Základné vzory sedacieho nábytku prevzali starovekí Gréci a Rimania z Mezopotámie a Egypta. Vývoj európskej stoličky začína gréckym typom...

Etnofolk

Etnofolk

Ľudová kultúra v jej známej historickej podobe už nie je v plnej šírke prirodzenou súčasťou každodenného či sviatočného života. Mnohé tradičné...

Anton Fiala po výstave na Severnom póle vystavuje fotografie aj v Bratislave

Anton Fiala po výstave na...

Anton Fiala ako jeden z mála fotografov na svete vystavoval na všetkých kontinentoch našej planéty. Po výstavách na Severnom póle, v Amerike,...

120 rokov Slovenského národného múzea

120 rokov Slovenského...

Pri príležitosti osláv 120. výročia svojho vzniku Slovenské národné múzeum otvára reprezentatívnu výstavu o histórii, osobnostiach, odbornej...

Kontemplácie - Darina Gladišová

Kontemplácie - Darina...

Výstava diel akad. mal. Dariny Gladišovej pri príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie. Akademická maliarka Darina Gladišová je jedinečnou...

Veterány - modely automobilov

Veterány - modely automobilov

Výstava prezentuje 100 kusov modelov automobilov zo súkromnej zbierky Ing . Romana Tichého. Veterány - reprezentanti najpopulárnejšej...

Nová výstava: Karol Elbert - skromný lyrik swingu

Nová výstava: Karol Elbert -...

Ako prameň života - z doterajších ciest Rudolfa Schustera

Ako prameň života - z...

Výber z fotografickej tvorby s cestovateľskou tématikou

Naša  budúcnosť v našej minulosti

Naša budúcnosť v našej...

Slováci žijúci v Maďarsku už síce úplne jazykovo splynuli so svojou novou domovinou, no na krajinu, z ktorej prišli, stále nezabudli. To, čo...

Karol Plicka: Praha stovežatá

Karol Plicka: Praha stovežatá

Výstava predstavuje hlavné mesto našich západných susedov pohľadom jedného z najvýznamnejších fotografov minulého storočia. U Plicku sme...

Počiatky Jezuitov na Spiši / Ján Voško - z reštaurátorskej tvorby

Počiatky Jezuitov na Spiši /...

SNM-Spišské múzeum v Levoči v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom v Spišskej Kapitule pripravilo výstavný projekt a publikáciu s...

U nas na Spišu

U nas na Spišu

"Spiš krasni, bohati, dze Visoke Tatri, dze čerstvi bistri ľud, chto tam idze, spatri." Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči Vás...

» všetky aktuálne výstavy

Stránka 3Stránka 2Stránka 1

Prebiehajúce akcie

GRAVITAČNÉ VLNY Z VEĽKÉHO TRESKU

GRAVITAČNÉ VLNY Z VEĽKÉHO...

astronomická prednáška pre širokú verejnosť, venovaná najnovším objavom - experimentálnemu potvrdeniu existencie gravitačných vĺn ...

Otváracie hodiny počas štátnych sviatkov / dní pracovného pokoja

Otváracie hodiny počas...

OTVÁRACIE HODINY denne okrem pondelka od 9.00 to 17.00, posledný vstup o 16.30 h. Veľkonočné sviatky: 18. apríla 2014 Veľký piatok je múzeum...

Kurzy poznávania vtáctva 2014

Kurzy poznávania vtáctva 2014

V roku 2014 pokračujeme s prednáškami a exkurziami v spolupráci s Prírodovedným múzeom SNM v Bratislave. Pripravujeme nasledovný cyklus lekcií...

Čo zažijete v Múzeu slovenskej dediny?

Čo zažijete v Múzeu slovenskej...

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXIV. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2014 Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje, Martin Tel...

Čo zažijete v Múzeu slovenskej dediny?

Čo zažijete v Múzeu slovenskej...

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXIV. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2014 Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje, Martin Tel...

Kvíz "Zázraky prírody"

Kvíz "Zázraky prírody"

SNM-Prírodovedné múzeum srdečne blahoželá výherkyni kvízu „Zázraky prírody“ za mesiac január 2014 Marte Kováčovej. Deň 14.2.2014 si vybrala...

Klub astronómov SNM-PM

Klub astronómov SNM-PM

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý...

Škola v múzeu

Škola v múzeu

Slovenské národné múzeum od roku 2005 realizuje dlhodobý projekt s názvom Škola v múzeu – Veda hrou, ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie...

Rusínske literárne stretnutie

Rusínske literárne stretnutie

Rusínske literárne stretnutie sa uskutoční dňa 21. marca 2014 v priestoroch SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove od 16:00 hod. Cieľom...

» všetky akcie

Nákupný košík obrázok

 

VIP karta

 

Newsletter

Stiahnite si aktuálny program

(PDF, 959,6 kB)


Tlačové správy

od 22. 4. 2014
Zbierka na Krásnu Hôrku sa použije najmä na reštaurovanie kaplnky

od 15. 4. 2014
Na čom sedela Európa, nová výstava SNM v Bratislave

od 12. 3. 2014
Aktuálny stav na Krásnej Hôrke / marec 2014

od 7. 3. 2014 do 30. 6. 2014
Anton Fiala po výstave na Severnom póle vystavuje fotografie aj v...

od 5. 12. 2013 do 30. 11. 2014
Slovenské národné múzeum oslavuje 120 rokov


Knižnica SNM

Knižnica Slovenského národného múzea je ústrednou knižnicou siete múzeí a galérií SR.


Archív SNM

Archív slovenského národného múzea je špecializovaným verejným archívom v sieti archívov Slovenskej republiky.