Lektorské výklady

Prehliadka expozície Múzea slovenskej dediny

Lektorský výklad je zameraný na stálu expozíciu ľudového staviteľstva a bývania, ako aj Múzea kultúry Rómov na Slovensku, ktoré sídli v areáli Múzea slovenskej dediny. Prehliadka expozície MSD je možná aj individuálne s využitím tlačeného sprievodcovského textu. Program sa realizuje počas otváracích hodín Múzea slovenskej dediny.

dĺžka programu: 2,5 hod.
optimálny počet návštevníkov v skupine: 35

Objednávky: 
v pokladni múzea: 043/ 24 58 116, počas otváracích hodín múzea, minimálne 2 dni pred termínom prehliadky. Lektorský sprievod je v cene vstupného do expozície.