Lektorské výklady

Sídelná budova SNM

Vzdelávacie programy Lektorské výklady Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny


Vážení návštevníci, 

ponúkame Vám lektorský výklad k výstave Civilizované bývanie pre každého.
Na lektorský výklad je potrebné prihlásiť sa minimálne týždeň pred návštevou výstavy. 
V prípade záujmu o lektorský výklad kontaktujte nižšie uvedené číslo.

Tešíme sa na Vašu návštevu
 

Kontakt:
Mgr. Dominik Hrdý
Centrum múzejnej komunikácie
Slovenské národné múzeum
Vajanského náb. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 20 469 238
Mobil: +421917 319 684
E-mail: pedagogika@snm.skdominik.hrdy@snm.sk