Kontakty

 

Mgr. Andrej Bendík, PhD.

vedúci Múzea A. Kmeťa
sídlo:     Ul. Andreja Kmeťa 20             
             036 80 Martin
e-mail:   andrej.bendik@snm.sk
telefón:  +421 43 24 55 111

 

PhDr. Mária Halmová

riaditeľka SNM v Martine
sídlo:      Malá hora 2, P. O. BOX 155    
             036 80 Martin
e-mail:   maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096


Kontakt
Pokladňa

telefón: +421 43 24 55 113 
e-mail:  muzeumandrejakmeta@snm.sk
web:     www.snm.sk;
           www.snm-em.sk
Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:
SNM v Martine
Múzeum Andreja Kmeťa
Andreja Kmeťa 20
P. O. BOX 155
036 01 Martin

Korešpondenčná adresa:
SNM-Múzeá v Martine
Múzeum Andreja Kmeťa 
Malá hora 2
P. O. Box 155
036 80 Martin