Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

 

 

 

O múzeu

Múzeum Andreja Kmeťa je od svojich počiatkov regionálne vlastivedné múzeum a sídli v prvej budove SNM z roku 1908, ktorú navrhol arch. M. Milan Harminc pričom bol aj poverený hlavným dozorom nad realizáciou stavby. Čítať ďalej...