Otváracie hodiny


Letná sezóna:
 máj, jún, september, október: pondelok – nedeľa od 09:00 do 17:00 h.
 Vstup na prehliadku je každú celú hodinu, posledný vstup je o 16:00 hod.

júl – august:
pondelok – nedeľa od 09:00 do 18:00 h.
 Vstup na prehliadku je každú celú hodinu, posledný vstup je o 17:00 hod.

Zimná sezóna: 
november – apríl: pondelok – piatok od 08:00 do 15:00 h.
 Vstup na prehliadku je každú celú hodinu, posledný vstup je o 14:00 hod.

V prípade väčších skupín je možnosť navštíviť múzeum po predchádzajúcej dohode (na kontaktoch múzea) aj mimo hlavných otváracích hodín.

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č.3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č.2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek v rámci otváracích hodín zdarma. Vstup na prehliadku múzea je každú celú hodinu pre skupinu o počte maximálne 30 návštevníkov. Je umožnený výlučne na základe voľnej vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb. Lektorský výklad sa poskytuje len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci múzeum nezabezpečuje!