Prenájmy

Múzeum poskytuje výstavné priestory kaplnky sv. Anny na krátkodobé výstavy. Slávnostná sieň v barokovom kaštieli sa využíva aj na účely konferencií, seminárov, svadobných obradov a slávnostných zasadnutí s možnosťou podávania občerstvenia v historickej banketovej miestnosti.

 

Ceny krátkodobých prenájmov:
Koncertná sála                                                   
Historická miestnosť                                            
Kaplnka Sv. Anny                                                
Nádvorie kaštieľa                                                
Priestor parku Sv. Anny a hradnej priekopy       
Priestor zrúcaniny hradu (bašty)                         
Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní                     
Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni                   

99,58 €
66,39 €
82,98 €
4,98 € (1m2/deň)
3,32 € (1m2/deň)
8,30 € (1m2/deň)
13,95 € + DPH
27,89 € + DPH


V prípade záujmu o priestor koncertnej sály na sobáš je nutné vopred informovať mesto Modrý Kameň a SNM-MBKaH, hrad Modrý Kameň, cenu za prenájom účtuje Mesto Modrý Kameň (www.modrykamen.sk). V prípade záujmu o služby Farnosti Modrý Kameň, je nutné kontaktovať farnosť na www.modrykamen.fara.skV prípade záujmu o prenájom iného priestoru na hrade sa informujte na kontaktoch múzea.